Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.6.2021

Varsinais-Suomi mukaan teollisuutta uudistavaan verkostoon

Varsinais-Suomi on liittynyt tarkkailijajäseneksi Vanguard Initiative -verkostoon vuoden ajaksi. Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on teollisten innovaatioiden edistäminen ja teollisuuden uudistaminen Euroopassa. Myös Turun ammattikorkeakoulu on yhteistyössä mukana.

Vanguard Initiative -verkostossa on mukana noin 40 eurooppalaista aluetta. Verkostoa ohjataan jäsenalueilta poliittisesti, mutta toiminnan ytimessä ovat ruohonjuuritason yrittäjyys ja innovaatiot sekä alueiden edun ajaminen.

Varsinais-Suomen kärkenä ensivaiheessa ovat synteettinen data ja tekoälypohjaiset ratkaisut. Vanguard Initiative koostuu eri teemojen alle rakentuneista hanke- ja innovaatioverkostoista, eli piloteista. Varsinais-Suomi on ensi alkuun erityisen kiinnostunut niin kutsutusta Smart Health -pilotista. Pilotissa arvioidaan olevan mahdollisuuksia maakunnasta löytyvälle monipuoliselle terveysteknologiaosaamiselle.

Erityisesti kiinnostus kohdistuu synteettiseen terveysdataan liittyviin yhteistyöaloitteisiin esimerkiksi osana tekoälypohjaisten ratkaisujen kehittämistä. Työkaluna ja osaamisen kokoajana näissä teemoissa toimii muun muassa Turun yliopiston johtama PRIVASA -hanke, joka kehittää tekoälymenetelmiä arkaluontoisten aineistojen turvalliseen hyödyntämiseen terveysalalla. Turun AMK on yksi PRIVASA-hankkeessa mukana olevista alueen toimijoista. 

− Terveydenhuollossa tuotettavien kuvantamisdatojen muuntaminen synteettiseen muotoon käyttämällä PRIVASA-hankkeessa kehitettyjä yksityisyyden suojaavia algoritmeja nopeuttaa kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten tuotekehitystä, kertoo Turun AMK:n yliopettaja ja Terveysteknologia -tutkimusryhmän vetäjä Elina Kontio.

Tällä hetkellä suomalaisyritykset eivät vielä pysty hyödyntämään rekisteridataa tehokkaasti.

Tavoitteena kansainvälisen innovaatioyhteistyön kehittäminen

Tarkkailijajäsenyys Vanguard Initiativessa perustuu Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategiaan ja tavoitteisiin lisätä innovaatioyhteistyötä ja etsiä maakunnan kilpailukykyä edelleen vahvistavia eurooppalaisia ja kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia. 

Tarkkailijajäsenyys mahdollistaa määräaikana liittymisen hankkeisiin ja valmisteluun kevyemmällä panostuksella ja toisaalta mahdollisen pitkäaikaisjäsenyyden hyötyjen arvioinnin. Päätös jatkosta ja varsinaisesta jäsenyydestä tehdään näiden kokemusten perusteella.

Varsinais-Suomen vahva lääke- ja terveysteknologiaosaaminen kiinnostaa Euroopassa, eikä ihme: maakunnasta löytyy maamme vahvin lääketutkimuksen, terveysteknologian ja laajemmin biotieteiden eli Life Science -alan keskittymä. Suomen lääkeviennistä yli 75 prosenttia ja diagnostiikkaviennistä noin 50 prosenttia tulee Turun alueen yrityksistä. 

Alueella on monipuoliset yhteistyöverkostot, tiivis terveysklusteri, rikas testialustatarjonta ja muun muassa Euroopan biokuvantamisen (Euro-BioImaging) pääkonttori. Terveyskampus Turun kehittämä moniammatillinen osaamiskeskittymä puolestaan rakentaa innostavaa, perinteiset tieteenalat ylittävää osaamista.

Vanguard Initiative -jäsenyyttä hallinnoi Varsinais-Suomen liitto. Yhteistyössä ovat Turun ammattikorkeakoulun lisäksi muun muassa Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turku Science Park.

Tutustu Terveysteknologia-tutkimusryhmään