Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.1.2022

Turun seudun vesiosaajat verkostoituvat - tavoitteena kehittää vesiosaamisesta vientituote

Turun seudun vesiosaajat niin korkeakouluista kuin yrityksistäkin kokoavat voimansa ja osaamisensa, tavoitteena viedä osaamista myös maailmalle.

Teksti ja kuva: Martti Komulainen

Turun seudun tekopohjavesilaitos on osoittautunut toimivaksi ja tuottaa huippulaatuista käyttövettä. Jätevedet osataan puhdistaa mallikkaasti Kakolan puhdistamolla. Ilmastonmuutoksenkin vuoksi ajankohtaisiin hule- ja tulvavesiin sekä Itämeren rehevöitymiseen haetaan ratkaisuja useissa hankkeissa.
 
Turun seudulle on konsentroitunut paljon vesiin liittyvää huippuosaamista, jota hankkeessa "Turun alueen vesiosaamisen ekosysteemi" pyritään kokoamaan. Tavoitteena on paitsi tiivistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken myös kehittää vesiosaamisesta vientituote.

– Alueellisilla vesiyhtiöillä on kansainvälisen tason vesiosaamista, esimerkkinä tekopohjavesilaitos. Tätä osaamista täydentää alueen korkeakoulujen asiantuntemus. Tällä kaikella on selvä vientipotentiaali, toteaa hanketta Turun AMK:ssa vetävä tutkimusvastaava Piia Leskinen.

Vesiosaaminen esille

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan toimivuuden peruspilari ja myös vetovoimatekijä. Vesiosaamisen ekosysteemihankkeen tavoitteena on kartoittaa toimijat ja osaaminen sekä nostaa Turun seudun vesiosaamisen tunnettuutta ja profiilia sekä toiminta-alueellaan että kansainvälisesti. 

Vesiyhteistyön ja osaamisen markkinoinnin pohjaksi aloitetaan strategiatyö sekä pohjustetaan vientihankkeita.

Korkeakouluilla monipuolista osaamista

Turun AMK:n vastuulla hankkeessa on korkeakouluyhteistyö. Korkeakouluilla onkin monipuolista osaamista vesiasioissa liittyen esimerkiksi meribiologiaan, maantieteeseen, ympäristötekniikkaan, hule- ja tulvavesien hallintaan, veden laadun monitorointiin sekä vesiensuojeluratkaisuihin.

Verkostohanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta ja sitä toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin, Turun AMK:n, Turun Seudun Vesi Oy:n, Turun Seudun Puhdistamo Oy:n, Turun Vesihuolto Oy:n, Turku Energian, Turun Seudun Energian sekä Turku Science Park Oy:n kanssa. 
 

Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimysryhmä

Vesitekniikan tutkimusryhmällä on vankka kokemus vesiensuojeluun, merelliseen ympäristöön ja jätevesien käsittelyyn liittyen. Tutkimusryhmä toteuttaa erityisesti vesiympäristön ja -eliöstön suojeluun ja seurantaan, veden laadun seurantaan ja vesistöjen kunnostukseen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita.