Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2022

Turun AMK:ssa tutkitaan ensimmäisten joukossa joustavien oppimisympäristöjen äänimaailmaa ja sen vaikutusta opettajiin

Suomen kouluihin rakennetaan yhä enemmän joustavia ja avoimia oppimisympäristöratkaisuja. Tällaisten ympäristöjen akustisia ratkaisuja ei kuitenkaan olla juurikaan tutkittu – ennen kuin nyt.

Teksti: Veera Laaksonen

Avointen opiskelutilojen akustisia ratkaisuja tai toiminnan aikaisen äänen vaikutusta opettajiin ei ole liiemmin tutkittu Suomen peruskouluissa. Turun ammattikorkeakoulun maaliskuussa starttaavassa hankkeessa pyritään selvittämään avointen ja joustavien opetustilojen äänen vaikutusta opettajiin suhteessa perinteisiin luokkatiloihin. 

– Tarkoituksenamme on selvittää, kokevatko opettajat kuormitusta toiminnan aikaisesta äänestä, millä tolalla tilojen akustiikka on ja miten voisimme ratkaista akustisia epäkohtia Suomen peruskouluissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja psykologian tohtori Jenni Radun Turun ammattikorkeakoulusta.

Hankkeessa selvennetään myös tilojen akustiikan nykytilaa ja kartoitetaan ongelmallisia ja toimivia tiloja ja ratkaisuja. Vertailua tehdään myös perinteisten luokkahuoneiden ja avointen tilojen välillä, ja selvitetään kunkin tilan hyötyjä ja haittoja.

Tutkimusta tehdään kouluympäristöissä

Radunin mukaan vastaavanlaista tutkimusta on tehty runsaasti ennen avotoimistoissa.

– Sekä koulujen että toimistojen nykysuunnittelussa on paljon samaa, kuten vyöhykeajattelua ja tilojen käyttämistä tehtävän mukaan, eikä omaluokka-ajattelun perusteella. Tilojen käyttötarpeet kuitenkin eroavat keskenään, sillä opetustilassa äänen tulee myös kuulua, toimistoissa taas yleensä ei, hän kertoo.

Koulujen ääniympäristö opettajien näkökulmasta -hankkeessa tehdään tutkimuksia peruskouluissa pääasiassa lukuvuoden 2022–2023 aikana. Tutkimuksia kohdistetaan Radunin mukaan sekä uusiin koulurakennuksiin että vanhempiin kouluihin, joiden tiloja on perusparannettu. 

– Toivomme, että voimme hankkeen kautta ymmärtää opettajien kokemusta ja kuormittumista koulun aktiviteettien aikaisesta äänimaailmasta. Tämän pohjalta tarkastelemme myös akustiikkaan liittyviä ratkaisuja. Tuloksista on hyötyä niin opettajille kuin rakennuttajillekin. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää akustiikan suunnitteluohjeistusten kehittämisessä ja akustiikan opetuksessa, Radun toivoo.

Radun haluaa nostaa, että avoimia ja joustavia oppimistiloja rakennetaan, koska ne mahdollistavat toiminnan, joihin erilliset luokkahuoneet eivät välttämättä taivu. Negatiivissävytteinen keskustelu painottuu kuitenkin yleensä tilojen akustiikkaan.

– Uskon ongelman olevan siinä, että kyseisistä tiloista ei vielä ole paljoa tietoa. Minusta on tärkeää selvittää, millaiseksi tiloissa työskentelevät nämä tilat kokevat ja tunnistaa hyviä ratkaisuja ongelmakohtiin, hän huomauttaa.

Hankkeen toiminta on osa Rakennetun ympäristön tutkimusryhmän toimintaa, joka pyrkii tutkimaan ja parantamaan muun muassa rakennus- ja ympäristöakustiikkaa sekä rakennusteknisiä mittauksia. Hankkeessa mukana on myös Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja hankkeen rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto ja Ecophon.

Lue myös:  Akustiikkalaboratorion akkreditoinnin pätevyysalue tuplaantui –”Voimme testata lähes kaikki rakennustuotteet”

Tutustu tutkimusryhmään:

Rakennettu ympäristö -tutkimusryhmän toiminta jakautuu julkiseen tutkimukseen ja yrityksille suunnattuun palvelutoimintaan. Julkisrahoitteisella tutkimuksella tuotetaan kaikkien saatavissa olevaa tietoa mm. akustiikasta, ilmastoinnista ja ympäristöpsykologiasta. Yrityksille suunnattu palvelutoiminta sisältää esimerkiksi melumittauksia, ilmastointiselvityksiä ja tarpeen mukaan räätälöityjä koulutuspalveluja. Tutkimusryhmällä on käytössään useita laboratorioita Turussa ja Salossa.