Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.2.2022

Tutkimus: Tieliikennemelu on tuulivoimamelua vakavampi terveysriski

Tuulivoimalan äänitasolla ei havaittu yhteyttä sairauksien tai oireilun esiintyvyyteen.

Turun ammattikorkeakoulun tuoreen tutkimuksen mukaan nykyisten melumääräysten mukaan rakennettujen tuulivoima-alueiden lähistöllä ei havaittu muusta väestöstä poikkeavia oireita tai sairauksia. Sen sijaan tuulivoima-alueen lähistöllä asuvien parissa oli suurempi sydänsairauden riski niillä, jotka altistuivat suuremmalle tieliikennemelun äänitasolle.  

– Jos tieliikenteen äänitaso asukkaan pihamaalla on 64 desibeliä, on sydänsairauden riski 4,5 kertaa suurempi kuin asukkaalla, jonka pihamaalla äänitaso on 32 desibeliä, konkretisoi tutkimusryhmän vetäjä, dosentti Valtteri Hongisto tulosta. 

Myös monissa oireissa havaittiin sama ilmiö: migreeniä, huimausta, kuulokyvyn heikkenemistä, sydämen tiheälyöntisyyttä ja korvien lukkiintumista raportoitiin enemmän, jos tieliikennemelu oli korkeampi. Sen sijaan tuulivoiman äänitasolla ei ollut yhteyttä sairauksien tai oireilun esiintyvyyteen.  

– Ainoa korkeampiin tuulivoiman äänitasoihin liittyvä terveyshaitta oli melun häiritsevyys. Tieliikenteen melu häiritsi asukkaita kuitenkin huomattavasti enemmän kuin tuulivoimaloiden, jatkaa Hongisto.  

Tutkimus on kansainvälisesti ottaen ainutlaatuinen terveystutkimus, sillä asukkaan pihamaalle määritettiin sekä tuulivoiman että tieliikenteen äänitasot. Lisäksi tutkittu tuulivoima-alue oli suomalaisten ohjearvojen mukainen, eli pihamailla tuulivoiman äänitasot eivät ylittäneet 40 desibeliä. 

– Osasimme odottaa, että voimakkain melulähde määrittää mahdolliset terveyshaitat. Voimakkain melulähde on valitettavasti tieliikennemelu useimmilla asuinalueilla. Näin on myös tuulivoima-alueilla, koska ne usein sijoitetaan valtateiden läheisyyteen, sanoo Hongisto.  

Hongiston mukaan tuloksen voi tulkita niin, että nykyiset tuulivoimamelun ohjearvot ovat riittävät eikä niitä ole tarpeen kiristää nykyisestään. Ohjearvot löytyvät Valtioneuvoston asetuksesta 1107/2015.   

– Tulevaisuuden tuulivoima-alueilla ei esiinny korkeampia tuulivoiman äänitasoja, kuin tutkimassamme kohteessa esiintyi. Siksi on epätodennäköistä, että tulevaisuudessa saataisiin tutkimuksestamme merkittävästi poikkeavia tuloksia, sanoo Hongisto.  

Tuulivoimamelun sijaan huolta pitäisi kantaa tieliikennemelun terveyshaitoista. Tämä huoli ei koske vain tuulivoima-alueita vaan kaikkia alueita, joissa altistutaan voimakkaalle tieliikennemelulle. Terveydelle haitallisille tieliikenteen äänitasoille altistuu Euroopan ympäristöviraston mukaan yli 400 000 suomalaista. 

Tutkimus toteutettiin Haminassa, jossa on kolme tuulivoima-aluetta vierekkäin. Tutkimukseen kutsuttiin kaikki 2 500 taloutta, jotka sijaitsivat alle 2,7 km päässä voimaloista. Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin 500 taloutta verrokkialueelta, joka sijaitsi kaukana tuulivoima-alueesta.  

Tutkimuksen toteutti Turun ammattikorkeakoulun Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä . Julkisen tutkimuksen rahoittajia olivat mm. Business Finland, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö.  

Tutkimus on juuri julkaistu Renewable and Sustainable Energy Reviews -lehdessä.

Artikkelin suomenkielinen tiivistelmä on julkaistu Ympäristö ja Terveys -lehden numerossa 1/2022.

Lue lisää

Turun ammattikorkeakoulu toteutti tuulivoima-alueella laajan terveystutkimuksen, joka on julkaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedelehdessä: Radun, J., Maula, H., Saarinen, P., Keränen, J., Alakoivu, R., Hongisto, V. (2021). Health effects of wind turbine and road traffic noise on people living near wind turbines. Renewable and Sustainable Energy Reviews 157 112040 (13 pp).