Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 7.4.2022

Turun ammattikorkeakoulu myöntää jatkossa tutkintotodistukset sähköisesti

Turun ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön sähköisen tutkintotodistuksen 2.5.2022 alkaen. Uudistuksella vastataan digitalisaation haasteeseen ja parannetaan todistusten luotettavuutta. Opiskelijan näkökulmasta sähköinen todistus parantaa tietoturvaa sekä oman datan hallintaa ja nopeuttaa todistuksen saantia.

Sähköisesti allekirjoitettu todistus on virallinen ja alkuperäinen todistus. Rehtorin sähköinen allekirjoitus toteutetaan Digi- ja väestötietoviraston varmenteella, joka on vahvin mahdollinen varmenne, ja se hyväksytään koko EU:n alueella. Varmenne vastaa eIDAS- (EU) 910/2014 asetusta ja täyttää hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen vaatimukset. 

Uudistuksen jälkeen paperisia todistuksia ei enää jaeta. Valmistuneen on mahdollista tulostaa itse sähköisestä todistuksesta kopioita, mutta on syytä muistaa, että paperinen kopio ei vastaa virallista todistusta. 

– Sähköinen tutkintotodistus on Turun ammattikorkeakoululta konkreettinen askel kohti digitaalisempaa maailmaa. Sähköinen todistus tulee helpottamaan Turun AMK:sta valmistuneiden asiantuntijoiden osaamisen luotettavaa näkyvyyttä sekä Suomessa että maailmalla, kertoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila.

Etuina parempi tietoturva ja nopeus

Opiskelijan näkökulmasta sähköinen todistus parantaa tietoturvaa sekä oman datan hallintaa ja nopeuttaa todistuksen saantia. Sähköinen todistus ei vaadi erikseen oikeaksi todistamista. Todistuksen voi lähettää sellaisenaan esimerkiksi viranomaisille tai työhakemuksen liitteeksi, ja todistuksen hukkuessa uuden vastaavan todistuksen saa nopeasti tilalle. 

Sähköinen todistus on osaltaan myös ympäristöteko ja Turun ammattikorkeakoululta yksi askel matkalla kohti hiilipositiivisuutta, kun papereita ja kansia ei tarvita todistuksiin sekä arkistokopioihin, ja postituksista luovutaan.

Kokonaisuudessaan todistusten luotettavuus lisääntyy sähköisen allekirjoituksen myötä, sillä sähköistä varmennetta ei voi kopioida. Sähköinen varmenne antaakin nykyaikaisen tavan varmistua allekirjoittajan identiteetistä.

Turun ammattikorkeakoulun verkkosivulta www.turkuamk.fi/todistus löytyy validointipalvelu, jonka avulla todistuksen allekirjoitus voidaan varmentaa. Todistuksen aitouden voi tarkistaa myös Digi- ja väestötietoviraston sivuilla olevassa varmennepalvelussa.