Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.1.2023

Turku on perustusten vahvistamisen suurkaupunki - Datu-tietokanta kokoaa tiedot perustusten vahvistamiskohteista

Turun AMK:ssa on kerätty tietoa rakennusten perustusten vahvistamisesta tietokannaksi, joka jatkojalostetaan Datu+-hankkeessa viranomaisten, rakentajien ja suunnittelijoiden käyttöön. Turun AMK:ssa on perustusten vahvistamisen kansainvälistä huippuosaamista.

Teksti: Martti Komulainen

Savimaa voi olla hutera pohja rakennukselle ellei perustuksia vahvisteta esimerkiksi maahan lyötävillä tai porattavilla pienpaaluilla. 

Paaluja tai muita perustusten vahvistamismenetelmiä tarvitaan myös jos vanhat puupaalut ovat päässeet lahoamaan. 

Näitä perustusten vahvistamiskohteita - uusia ja vanhoja - on Turussa puolentoistasataa. Ja nyt puhutaan taloyhtiöistä, ei yksittäisistä omakotitaloista. 

Voidaankin hyvällä syyllä puhua Turusta perustusten vahvistamisen suurkaupunkina, jossa myös kokemusta aiheesta on kertynyt laajasti.

Osaamista on myös Turun AMK:ssa, missä on kerätty ja kerätään perustusten vahvistamiskohteiden tietokantaa - lupaviranomaisille, rakentajille, suunnittelijoille, tutkijoille. Tietokantaa jalostetaan Datu+-hankkeessa , joka on saanut rahoitusta Länsi-Suomen Yleishyödyllisestä Asuntosäätiöstä. Datu-lyhenne tulee sanoista DAtabase on Turku Underpinning Projects.

Tietokanta on kansainvälisestikin merkittävä ja se herättänee kiinnostusta vaikkapa Tanskassa tai Hollannissa, missä on runsaasti perustusten vahvistamistarpeita.

Hankkeessa mukana oleva Turun AMK:n emeritus-yliopettaja, tekniikan tohtori Jouko Lehtonen edustaa paaluteknologian ja perustusten vahvistamisen huippu-osaamista. Hän on väitellyt aiheesta ja ollut perustamassa kansainvälistä pienpaalujen asiantuntemuksen ISM-(International Society for Micropiles)-organisaatiota sekä patentoinut useita innovaatioita.

Tietokanta hyödyttää rakennusalan ammattilaisia ja suunnittelijoita

Aineistoa perustusten vahvistamiskohteista on kerätty jo pitkään Datu+-hanketta edeltäneissä hankkeissa. Tietokannassa on tuhansia paaluja ja noin 200 erilaista parametriä, esimerkiksi tietoja kohteiden halkeamista, kosteustietoja, tiedot käytetyistä perustusten vahvistamismenetelmistä (lyöntipaalut, porapaalut, injektiomenetelmät).

Tietoja toteutetuista kohteista voidaan hyödyntää uusissa saneerauskohteissa, kuten vaikkapa Turun Kauppahallin ja kaupungintalon korjaushankkeissa.

Suunnitelmissa on kerätä tietoa myös energiapaalu- ja energian varastointikohteista. Energiapaalut ovat perustusten vahvistamiseen käytettyjä paaluja varustettuna lämmön keruuputkistolla. Niillä voidaan kesällä tallennettua lämpöä palauttaa talvella lämmitykseen.

Tietokannan suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa on mukana myös Turun AMK:n opiskelijoita osana Capstone-projektiopintoja.
 

Rakennetun ympäristön tutkimusryhmä