Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 24.1.2023

Turun AMK:n hankkeet parantavat vesiosaamiseen liittyvää koulutusta ja varautuvat ilmastonmuutokseen

Waterline-hanke alkoi lokakuussa ja RESIST-hanke vuoden alussa. Turun AMK on mukana hankkeissa partnerina.

Teksti: Siiri Welling

Turun ammattikorkeakoulun Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä on mukana kansainvälisessä Waterline-hankkeessa , jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen digitaalinen vesiosaamiseen keskittyvä korkeakoulumalli.

Käytännössä tarkoituksena on tarjota laajempia koulutusmahdollisuuksia asiantuntijoille, jotka työskentelevät vesiasioiden parissa. Esimerkiksi jäte-, hule- ja luonnonvesien parissa työskentelevät asiantuntijat voisivat tulevaisuudessa hyötyä Euroopan laajuisesta opintokokonaisuudesta, jossa syvempää osaamista voi kerryttää myös muiden korkeakoulujen opintokokonaisuuksia hyödyntämällä.

– Yksinkertaisuudessaan tarkoituksena on luoda virtuaalinen oppimisympäristö, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia käytännön asioita toisesta yliopistosta virtuaalitodellisuuden tai lisätyn todellisuuden avulla, selittää Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija Jan-Hendrik Körber.

Yhtenä osa-alueena hankkeessa on myös selvittää, onko Euroopan alueen korkeakoulujen välille mahdollista luoda yhteinen ylempi korkeakoulututkinto, joka liittyisi vesiosaamiseen. Tuolloin jokaisella korkeakoululla olisi vesiosaamiseen liittyvä tutkintonsa, mutta sen osa-alueita olisi mahdollista suorittaa joustavasti muualla Euroopassa siten, että opintosuoritteet olisivat yhdenmukaiset.

– Turun ammattikorkeakoulu voisi tämän myötä tarjota laajempia opintomahdollisuuksia ja erikoistumispolkuja. Esimerkiksi tällä hetkellä Turun AMK:n opintosisältö liittyy vahvasti hulevesien hallintaan ja luonnonvesiin, ei niinkään vaikkapa prosessi-insinöörimäiseen juomaveden tutkimukseen, sanoo Körber.

Waterline-hanke alkoi viime vuoden lopulla. Turun AMK auttaa suunnittelemaan opintokokonaisuuksia ja auttaa keräämään palautteita kokonaisuudesta. Körber muistuttaa, että kunnollisen AR- tai VR-infran rakentaminen yhtenäisen koulutuksen välineeksi on pitkä prosessi.

– Pyrimme luomaan hankkeessa vahvan pohjan jatkohankkeilla, joiden kautta toivottavasti on mahdollista edelleen kehittää virtuaalista oppimisympäristöä, sanoo Körber.

Waterline-hankkeessa on yhteensä neljätoista eri tahoa. Hanketta koordinoi maltalainen MCAST-korkeakoulu.

RESIST varautuu ilmastonmuutokseen

Turun ammattikorkeakoulu on mukana myös laajassa eurooppalaisessa RESIST-hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää alueellista sopeutumista ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos edellyttää luontopohjaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönottoa niin hulevesien kuin valumavesien hallinnassa. Tavoitteena on varautua sään ääri-ilmiöiden aiheuttamien tulvien ja kuivuuden riskeihin niin maa- ja metsätalousalueillakin kuin taajamissakin. Varsinais-Suomen konsortion koordinaattorina toimii Valonia ja Varsinais-Suomen liitto. Hankkeen toteuttajina on Turun AMK:n lisäksi Turun kaupunki, Turun yliopisto ja Luonnonvarakeskus.

– Olemme mukana suunnittelemassa, monitoroimassa ja mallintamassa kohteita ja tuottamassa digitaalisia kaksosia. Me kehitämme ja tutkimme hankkeessa myös erilaisia ohjauskeinoja, kannustimia, tiedotusta ja liiketoimintamalleja, joiden avulla saadaan lisättyä niin yksityisten kuin julkistenkin toimijoiden investointeja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäviin luontopohjaisiin hulevesiratkaisuihin, kertoo Turun AMK:n Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmän vetäjä Piia Leskinen.

Resist-hanke jatkuu vuoteen 2027, ja se on osa laajaa 13 eurooppalaisen maan ja yhteensä 57 kumppanin kokonaisuutta. Sekä Resist että Waterline -hankkeita rahoitetaan EU:n Horisontti-ohjelmasta. 

Tutustu tutkimusryhmään