Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 8.5.2023

Kouluihin tarvitaan sosiaalialan osaamista

Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltoa vaivaa edelleen osaajapula. Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä koulutyöhön suuntaava korkeakouludiplomi-koulutus.

Koulujen väliset erot, nuorten mielenterveys sekä väkivaltainen käyttäytyminen ja opettajien jaksaminen näkyvät toistuvina otsikoina mediassa. Niiden taustalla vaikuttavat lasten, nuorten sekä heidän perheidensä sosiaaliset haasteet. 

Haasteisiin vastaamisessa apuna on sosiaalialan osaaminen, jota on mahdollista kartuttaa koulutyöhön suuntaavissa korkeakouludiplomiopinnoissa.

Opinnot täydentävät lasten ja nuorten parissa työskentelevien asiantuntijuutta. Sosiaalialan korkeakouludiplomissa opinnot koostuvat sosionomi (AMK) -tutkintoon sisältyvistä, kouluympäristössä tehtävän työn kannalta keskeisistä opinnoista. Ne antavat valmiuksia koulukuraattorin tai kouluyhteisöohjaajan työhön.

Korkeakouludiplomit ovat osa ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen kokonaisuutta ja tarjoavat eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää osaamistaan. Opinnoilla voi hankkia uutta osaamista tai laajentaa asiantuntijuutta ilman kokonaisen tutkinnon suorittamista. 

Korkeakouludiplomit ja osaajakoulutukset ovat pääsääntöisesti avoimia kaikille ilman pohjakoulutusvaatimusta. Korkeakouludiplomien laajuus on 60 opintopistettä. Korkeakouludiplomikoulutuksissa opiskelu on maksullista.

Opintojen sisällöt perustuvat yhteiskunta- ja sosiaalitieteisiin ja niissä korostuu kasvatustieteellisen ja psykologisen tiedon soveltaminen. Opinnoissa keskitytään kouluikäisten ja nuorten kanssa tehtävään työhön, lapsi- ja perhepalveluiden tuntemukseen, palvelujärjestelmäosaamiseen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja kotoutumisen tukemiseen.

Opiskelu sisältää lähiopiskelua verkossa, itsenäistä opiskelua, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä sekä harjoittelua työpaikalla. Opintoja on mahdollista suorittaa työn ohessa, varautuen kuitenkin viikoittaisiin verkkotapaamisiin.

Hakuaika syksyllä 2023 Turun ammattikorkeakoulussa alkaviin opintoihin on 8.- 19.5.