Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.10.2023
Ryhmä aikuisia opiskelee pöydän ääressä.

Kulttuurisensitiivisyys lisää työn ja työvoiman kohtaamista – koulutuspaketti työyhteisön monikulttuurisuusosaamisen vahvistamiseksi

Suomi tarvitsee työhön johtavaa maahanmuuttoa työvoiman saatavuuden takaamiseksi. Yrityksillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi osaamista eri kulttuuritaustaisten työnhakijoiden kohtaamiseen ja perehdyttämiseen, mikä estää maahanmuuttajia työllistymästä.

Teksti: Tiina Laakso ja Marketta Virta

Turun ammattikorkeakoulussa luotu Kohti monikulttuurista työyhteisöä -koulutuspaketti antaa työnantajille valmiuksia työllistää maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Koulutuspaketin avulla koko työyhteisö saa tietoa ja työkaluja monikulttuurisen työyhteisön luomiseen, kulttuurisensitiivisyyden kehittämiseen ja erilaisten kulttuuristen lähtökohtien huomioimiseen perehdytysprosessissa ja työssä toimimisessa. Koulutuspaketti sisältää myös jo paljon maahanmuuttajia työllistävien yritysten kokemuksia ja vinkkejä. 

– Liian usein esimerkiksi maahanmuuttajien rekrytoinnin esteeksi mainitaan heikko suomen kielen taito. Mutta tarvitaanko työssä todella erinomaista suomen kielen taitoa. Kielitietoisella perehdytyksellä voidaan ylittää monia haasteita, kunhan uskalletaan kokeilla, Marjo Vähäkangas Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

Työyhteisöissä tulisi rohkeasti kokeilla monimuotoisuutta edistäviä rekrytointikeinoja ja panostaa myös siihen, että erilaisista kulttuuritaustoista tulevat ihmiset tuntevat olonsa tervetulleeksi työyhteisössä. Kulttuurisensitiivisyys on kykyä kohdata ihminen yksilönä ja samalla tunnistaa, minkälaisia merkityksiä kulttuurit saavat meitä ympäröivässä ajassa ja yhteiskunnassa. Kulttuurisensitiivisessä työyhteisössä arvostetaan kaikkien erilaisuutta ja erilaisia tapoja tehdä töitä.

– Lisäämällä työyhteisöjen kulttuurisensitiivisyyttä ja työnantajien osaamista eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden perehdyttämiseen voidaan ratkoa työvoimapulaa. Monikulttuurisuuden pitäisi näkyä kaikilla tasoilla: rekrytoinnissa, perehdytyksessä, työyhteisössä ja strategiassa, Vähäkangas sanoo.

Uusi työkulttuuri rakentuu keskustelemalla

Suomalainen työelämäkulttuuri voi olla erilainen kuin ulkomaalaistaustaisilla työntekijöillä, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja. Esimerkiksi käsitykset ajankäytöstä, johtajuudesta ja sukupuolirooleista voivat olla erilaiset. Koulutuspaketin avulla on mahdollista tunnistaa jo etukäteen mahdolliset sudenkuopat ja varautua niihin.

 Kulttuuri, jossa elämme, vaikuttaa voimakkaasti tapaamme ajatella asioista ja suhtautua maailmaan. Näin eri kulttuureista tuleville työntekijöille suomalaisen työelämäkulttuurin omaksuminen voi olla hyvinkin haasteellista. Tärkeätä on, että erilaisista tavoista nähdä ja kokea maailma, keskustellaan. Näin rakentuu yhteinen uusi työkulttuuri, Vähäkangas kertoo.

Työkulttuurinkin on mahdollista muuttua. Monikulttuurisessa työyhteisössä on parhaimmillaan omanlaisensa työkulttuuri, jossa eri osapuolet ovat oppineet toisiltaan. Yrityksen monimuotoisuudella on myös valtavasti hyötyä yrityksille. Tutkimusten mukaan se lisää innovatiivisuutta ja luovuutta, vaikuttaa positiivisesti yrityksen imagoon ja lisää työhyvinvointia.

Koulutuspaketti monikulttuurisuuden edistämiseen työpaikoilla

Koulutuspaketti koostuu videoista, maahanmuuttajan perehdyttämisen tueksi julkaistusta työkirjasta ja muusta tukimateriaalista.

Työkirja uudelle työntekijälle: perehdytys suomalaiseen työpaikkaan.

Työkirja on suunniteltu sujuvoittamaan eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden perehdyttämistä suomalaiseen työelämään.