Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.12.2023

Hyvinvoiva opiskelija etenee opinnoissaan ja kiinnittyy työelämään jouhevasti

Oppilaitoshyvinvointi on koulutusorganisaation vahva kivijalka. Turun ammattikorkeakoulun Luotsi-hankkeessa laaditut uudet toimintamallit tukevat nuorten opiskelua ja hyvinvointia.

Hyvinvointi ja osaaminen vaikuttavat suoraan siihen, miten opiskelijat läpäisevät ammatillisen tutkinnon ja kiinnittyvät työelämään. Tämä kävi ilmi varsinaissuomalaisten ammattikouluopiskelijoiden hyvinvointia edistävässä Luotsi-hankkeessa.   

Projektin taustalla on havainto ammattiin opiskelevien opintojen keskeyttämisestä ja osallisuuden kokemuksen vähenemisestä sekä huoli valmistuvien ammattilaisten työhyvinvoinnista. Vuoden 2023 lopussa päättyvää yksivuotista tutkimushanketta hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu ja rahoittaa Työsuojelurahasto.

Tavoitteena työ- ja toimintakyvyn ylläpito

Luotsi tuotti Turun ammatti-instituuttiin uudenlaisia toimintamalleja. Ne mahdollistavat ammattiin opiskeleville ja heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille edellytykset toimia osaamisen kehittämisen ja työelämään siirtymisen tukena.

Hyvinvointijohtamisen, alueellisen hyvinvointiyhteistyön ja väyläopintojen prosessimalleissa on hyödynnetty organisaation johdolle, esihenkilöille, työntekijöille ja opiskelijoille suunnattuja kartoituksia, nuortenraateja ja työpajoja.

– Monitahoisen yhteistyön ja hyvinvointijohtamisen keinoin voidaan vaikuttaa ammatillisen oppilaitoksen työyhteisön ilmapiiriin ja oppilaitoshyvinvointiin sekä siten opiskelijoiden ja henkilöstön työkykyyn, Turun ammattikorkeakoulun lehtori, projektipäällikkö Minna Salakari avaa hankkeen tuotoksia.

Hyvinvointijohtaminen luo perustan hyvinvoivalle oppilaitokselle

Salakarin mukaan toimintamallien kivijalkana on ammattikouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyvä kansallinen terveystieto, joka ohjaa hyvinvointijohtamista. Hyvinvointijohtamisen keskiössä ovat oppilaitoksen toimintaperiaatteet, työ- ja opiskeluhyvinvointi sekä yhteistyö ja yhteisöllisyys.

– Uudessa hyvinvointijohtamisen mallissa huomioidaan erityisesti opiskelijan ja työntekijän eli yksilön hyvinvointi oppimis- ja työympäristöissä. Selkeät ohjeistukset, moniammatillinen tukiverkosto ja tasapuolinen kohtelu edistävät henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Hyvinvointijohtamisen mallin tarkoituksena on rakentaa perusta hyvinvoivalle, osaavalle ja työelämään vahvasti kiinnittyvälle oppilaitokselle.

– Toimintamalli mahdollistaa ammattilaisille toimivan ja vaikuttavan menetelmän käytännön työhön. Lisäksi se luo pohjaa osallistavalle ja hyvinvointiin tähtäävälle organisaatiokulttuurille, Salakari kertoo.

Luotsi lisää ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointia

Luotsi – Hyvinvointijohtamisen ja alueellisen toimijayhteistyön mallien kehittäminen oppilaitosympäristössä