Sivu päivitetty 31.1.2017
Ihmisjoukko

Kansainväliset palvelut

Kansainväliset palvelut koordinoivat Turun AMK:n kansainvälistä toimintaa ja tuottavat tukipalveluja tulosalueille. Toiminnan tavoitteena on taata opiskelijoille ja henkilöstölle laadukkaat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälistyä.

Kansainväliset palvelut vastaavat lähteville ja saapuville vaihto-opiskelijoille sekä harjoittelijoille kv-palveluista. Näitä ovat esimerkiksi orientaatioiden järjestäminen ja apurahojen maksaminen. Kansainväliset palvelut  myös tukevat opiskelijoiden kotikansainvälistymistä esim. järjestämällä kv-tuutorointia sekä GetFinternational -kurssin.

Henkilökunnalle kansainväliset palvelut järjestävät kansainvälisyyteen liittyviä koulutuksia sekä ohjaa opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuteen liittyvissä asioissa.

Näiden lisäksi kansainväliset palvelut hallinnoivat Turun AMK:n liikkuvuushankkeita. Kansainvälisten palveluiden vastuulla on myös kv-sopimusten hallinto sekä kansainvälisiin asioihin liittyvä tilastointi ja raportointi.

Kansainväliset palvelut tulosalueilla

Jokaisella tulosalueella työskentelee joko yksi päätoiminen Kv-koordinaattori tai useita Kv-vastuuhenkilöitä. He hoitavat kukin oman alansa kansainvälisiä erityiskysymyksiä mm. seuraavasti:

  • ohjaavat opiskelijoita vaihtoon hakeutumisessa, esim. opiskelu, harjoittelu, projektit ulkomailla
  • toimivat ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tukena 
  • sopivat yhteistyössä opettajakunnan kanssa vaihto-opiskelijoiden opetusohjelmasta sekä vaihdon ajoituksesta, opettajavaihdoista, vierailuista ja kansainvälisistä projekteista
  • toimivat yhteistyön koordinoijina ja suunnittelijoina.

Kv-koordinaattorien yhteystiedot

Anne Räikkä Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Liiketalous, ICT ja Bioalat

Ana Kupri Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka

Päivi Oliva Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka

Antonella Storti Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Taideakatemia

Leena Saarinen Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Tekniikka, ympäristö ja talous

Anniina Jaranne Kansainvälisten asioiden suunnittelija,Tekniikka, ympäristö ja talous

Taina Nordgren Kansainvälisten asioiden koordinaattori,Terveys ja hyvinvointi

Reetta Partala Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka & Terveys ja hyvinvointi (Salo)