Sivu päivitetty 15.3.2017
Ihmisjoukko

Kansainväliset palvelut

Kansainväliset palvelut koordinoivat Turun AMK:n kansainvälistä toimintaa ja tuottavat tukipalveluja tulosalueille. Toiminnan tavoitteena on taata opiskelijoille ja henkilöstölle laadukkaat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälistyä.

Kansainväliset palvelut vastaavat lähteville ja saapuville vaihto-opiskelijoille sekä harjoittelijoille kv-palveluista. Näitä ovat esimerkiksi orientaatioiden järjestäminen ja apurahojen maksaminen. Kansainväliset palvelut  myös tukevat opiskelijoiden kotikansainvälistymistä esim. järjestämällä kv-tuutorointia sekä GetFinternational -kurssin.

Henkilökunnalle kansainväliset palvelut järjestävät kansainvälisyyteen liittyviä koulutuksia sekä ohjaa opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuteen liittyvissä asioissa.

Näiden lisäksi kansainväliset palvelut hallinnoivat Turun AMK:n liikkuvuushankkeita. Kansainvälisten palveluiden vastuulla on myös kv-sopimusten hallinto sekä kansainvälisiin asioihin liittyvä tilastointi ja raportointi.

Kansainväliset palvelut tulosalueilla

Jokaisella tulosalueella työskentelee joko yksi päätoiminen Kv-koordinaattori tai useita Kv-vastuuhenkilöitä. He hoitavat kukin oman alansa kansainvälisiä erityiskysymyksiä mm. seuraavasti:

  • ohjaavat opiskelijoita vaihtoon hakeutumisessa, esim. opiskelu, harjoittelu, projektit ulkomailla
  • toimivat ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tukena 
  • sopivat yhteistyössä opettajakunnan kanssa vaihto-opiskelijoiden opetusohjelmasta sekä vaihdon ajoituksesta, opettajavaihdoista, vierailuista ja kansainvälisistä projekteista
  • toimivat yhteistyön koordinoijina ja suunnittelijoina.

Yhteystiedot

Yhteiset palvelut (keskushallinto, ICT-city)

Anu Härkönen  Kansainvälisten asioiden päällikkö

Mari Tauriainen  HR-suunnittelija

Ville Paananen  Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Hanna Peussa  Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Noora Viherpuro  Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Kirsti Virtanen  Kumppanuuspäällikkö

Liiketalous, ICT ja kemiantekniikka -tulosalue

Anne Räikkä  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Lemminkäisenkadun kampus

Ana Kupri  Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Lemminkäisenkadun kampus (äitiyslomalla)

Päivi Oliva  Kansainvälisten asioiden suunnittelija, ICT-city

Reetta Partala  Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Salon kampus

Sanni Koskimies  Kansainvälisten asioiden assistentti, Lemminkäisenkadun kampus

Taideakatemia

Antonella Storti  Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Tekniikka, ympäristö ja talous -tulosalue (Sepänkadun kampus)

Leena Saarinen  Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Anniina Jaranne  Kansainvälisten asioiden suunnittelija

Jussi-Pekka Piiparinen  Hallinnon assistentti

Terveys ja hyvinvointi -tulosalue

Taina Nordgren  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Ruiskadun kampus

Reetta Partala  Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Salon kampus

Hanna Peussa  Kansainvälisten asioiden suunnittelija, ICT-city