Sivu päivitetty 6.2.2019
Ihmisjoukko

Kansainväliset palvelut

Kansainväliset palvelut koordinoivat Turun AMK:n kansainvälistä toimintaa ja tuottavat tukipalveluja sektoreille. Toiminnan tavoitteena on taata opiskelijoille ja henkilöstölle laadukkaat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kansainvälistyä.

Kansainväliset palvelut vastaavat lähteville ja saapuville vaihto-opiskelijoille sekä harjoittelijoille kv-palveluista. Näitä ovat esimerkiksi orientaatioiden järjestäminen ja apurahojen maksaminen. Kansainväliset palvelut  myös tukevat opiskelijoiden kotikansainvälistymistä esim. järjestämällä kv-tuutorointia sekä Get Finternational -opintojakson.

Henkilökunnalle kansainväliset palvelut järjestävät kansainvälisyyteen liittyviä koulutuksia sekä ohjaa opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuteen liittyvissä asioissa.

Näiden lisäksi kansainväliset palvelut hallinnoivat Turun AMK:n liikkuvuushankkeita. Kansainvälisten palveluiden vastuulla on myös kv-sopimusten hallinto sekä kansainvälisiin asioihin liittyvä tilastointi ja raportointi.

Kansainväliset palvelut sektoreilla

Jokaisella sektorilla työskentelee päätoimisesti kv-koordinaattoreita. He hoitavat kukin oman alansa kansainvälisiä erityiskysymyksiä mm. seuraavasti:

 • ohjaavat opiskelijoita vaihtoon hakeutumisessa, esim. opiskelu, harjoittelu, projektit ulkomailla
 • toimivat ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden tukena 
 • sopivat yhteistyössä opettajakunnan kanssa vaihto-opiskelijoiden opetusohjelmasta sekä vaihdon ajoituksesta, opettajavaihdoista, vierailuista ja kansainvälisistä projekteista
 • toimivat yhteistyön koordinoijina ja suunnittelijoina.

Yhteystiedot

Yhteiset palvelut (keskushallinto, Kupittaan kampus, ICT-city)

Tekniikka ja liiketoiminta

Yleiset tiedustelut ja sopimukset:

Vaihtoon lähtevien ja saapuvien asiat sekä henkilökuntavaihdot:

 • Anniina Jaranne  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Sepänkadun kampus, vaihtoon lähtevät opiskelijat
 • Anne Räikkä  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Sepänkadun kampus, vaihtoon lähtevät opiskelijat
 • Jussi-Pekka Piiparinen  Kansainvälisten asioiden assistentti, Sepänkadun kampus
 • Päivi Oliva  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Kupittaan kampus, ICT-city
 • Ana Kupri-Karenmaa  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Kupittaan kampus, Lemminkäisenkatu
 • Sanni Koskimies-Chiba  Kansainvälisten asioiden assistentti, Kupittaan kampus, Lemminkäisenkatu
 • Reetta Partala  Kansainvälisten asioiden koordinaattori, Salon kampus

Taideakatemia

Terveys ja hyvinvointi -tulosalue