Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.4.2024

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

täo_logopilvi_uusi_672.png

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita kehittävien ja tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on myös edistää käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittymistä kuutoskaupungeissa. Kehitysympäristöjä voivat olla perus- ja toisen asteen koulut, päiväkodit, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, erilaiset living lab -ympäristöt, virtuaaliset ympäristöt sekä esimerkiksi koko urbaani ympäristö laajemmin. Koko kaupunki oppimisympäristönä voi käsittää julkisia tiloja kuten kirjastot, museot, puistot ja tapahtuma-alueet.

Hankkeessa kehitettävät oppimisympäristötuotteet ja -palvelut voidaan jakaa kuuteen sisällölliseen teemakokonaisuuteen:
1.    Fyysisten kohteiden kehittäminen älykkäinä ja kestävinä oppimisympäristöinä
2.    Digitaalisten työkalujen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen tilojen tehokkaassa käytössä
3.    Virtuaaliset oppimisympäristöt ja lisätty todellisuus
4.    Oppimis- ja koulutusanalytiikka
5.    Tuote- ja palvelukehitysympäristöt ja TKI-infra
6.    Koko kaupunki oppimisympäristönä

Kukin hankepartneri toteuttaa kokeiluja, demonstraatioita tai pilotteja teema-alueisiin liittyvissä konkreettisissa oppimisympäristöissä avoimen yhteiskehittämisen menetelmin. 

Turun pilottikohteissa on tarkoitus kehittää yhteistoimintamallia vastaamaan monialaisiin oppimisympäristöjä koskeviin haasteisiin, joita digitaalisuuden kehittyminen ja tilankäytön tehostaminen kouluille ovat tuoneet. Kaikissa piloteissa lähtökohtana on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia testaamalla uusia toimintamalleja, alustoja ja yritysten tuotteiden/palveluiden uusia sovelluskohteita yhteistyössä sekä tehostamalla syntyvien uusien tuotteiden tai palveluiden siirtymistä markkinoille ja loppukäyttäjille auttamalla mm. palvelumuotoilussa, kumppaneiden saamisessa ja tiedon levittämisessä.

Hankkeen avulla syntyy uusia rakenteita ja toimintamalleja yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimijoiden ja loppukäyttäjien väliselle yhteistyölle. Käytössä jo olevat toimintamallit kehittyvät entistä paremmiksi. Jo hankkeen aikana on tavoitteena tuottaa uusia oppimisympäristöihin kytkeytyviä kokonaisratkaisuja sekä uusia tuote- ja palveluaihioita. Pidemmällä aikavälillä hanke tukee osaltaan uusien työpaikkojen syntymistä oppimis- ja oppimisympäristöratkaisuja kehittäviin yrityksiin.

Lisää aiheesta: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt – mahdollisuuksia yritysten ja koulujen yhteiskehittämiseen