Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.5.2021
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan neljän kaupungin, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun, liikkumisen ratkaisujen tehostamista vähähiilisemmäksi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Kehittämisen alustana toimivat niin kutsutut liikennehubit eli keskukset, joille tunnusomaista ovat suuret säännölliset kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne. Jokainen hankekaupunki on nimennyt yritysyhteistyön kehitysalustakseen hubin tai hubeja, joissa on tunnistettua potentiaalia erilaisten liikkumispalveluiden kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. Turussa hankkeen toiminta keskittyy erityisesti Vanhan Suurtorin ja keskustan alueelle.

Hankeprosessi on jaettu neljään työpakettiin:

  1. lähtötietoanalyysi palvelutarpeista sekä tarvittaessa täydentävän tiedon hankinta
  2. tunnistettujen palvelukokonaisuuksien kehittäminen
  3. käynnistettävät pilotit
  4. pilottien ja koko hankkeen seuranta, vaikutusten arviointi ja palveluiden toimintamallin skaalaus.

Turun ammattikorkeakoulun vastuulla on hankkeen seurantaan, vaikutusten arviointiin ja parhaiden ratkaisujen levitykseen liittyvän työpaketin vetäminen. Lisäksi Turun AMK osallistuu osatoteuttajana muiden työpakettien toimenpiteisiin. Turun AMK:n toimenpiteet liittyvät ensisijaisesti pyöräpysäköinnin kehittämiseen.

Hankkeen selvityksiä