Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 14.5.2021
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja kokeillaan neljän kaupungin, Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun, liikkumisen ratkaisujen tehostamista vähähiilisemmäksi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Kehittämisen alustana toimivat niin kutsutut liikennehubit eli keskukset, joille tunnusomaista ovat suuret säännölliset kävijämäärät ja vahva julkinen liikenne. Jokainen hankekaupunki on nimennyt yritysyhteistyön kehitysalustakseen hubin tai hubeja, joissa on tunnistettua potentiaalia erilaisten liikkumispalveluiden kehittämiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon. Turussa hankkeen toiminta keskittyy erityisesti Vanhan Suurtorin ja keskustan alueelle.

Hankeprosessi on jaettu neljään työpakettiin:

  1. lähtötietoanalyysi palvelutarpeista sekä tarvittaessa täydentävän tiedon hankinta
  2. tunnistettujen palvelukokonaisuuksien kehittäminen
  3. käynnistettävät pilotit
  4. pilottien ja koko hankkeen seuranta, vaikutusten arviointi ja palveluiden toimintamallin skaalaus.

Turun ammattikorkeakoulun vastuulla on hankkeen seurantaan, vaikutusten arviointiin ja parhaiden ratkaisujen levitykseen liittyvän työpaketin vetäminen. Lisäksi Turun AMK osallistuu osatoteuttajana muiden työpakettien toimenpiteisiin. Turun AMK:n toimenpiteet liittyvät ensisijaisesti pyöräpysäköinnin kehittämiseen.

Hankkeen tuloksia

Hankkeen aikana Turun AMK organisoi kaksi pyöräpysäköinnin kokeilupalvelua.

Turvallinen ja lisäpalveluita sisältävä, maksullinen pyöräpysäköinti (Punta Oy)

Turvallisen pyöräpysäköinnin mahdollistava palvelu toteutettiin Kupittaalla, Turun Tiedepuistossa. 24/7 pysäköinti toteutettiin kontissa, jonne rekisteröityneet käyttäjät pääsivät sisälle selainpohjaisesti esimerkiksi oman puhelimensa avulla. Lisäpalveluina oli mahdollista käyttää tavaroiden säilytyslokerikkoa, ladata sähköpyörän akkua tai huoltaa pyörää omatoimisesti huoltosetin avulla. Palvelu oli edullinen (5–7 €/kk tai 1–2 €/pvä) ja se toteutettiin kesäkuusta lokakuulle 2021 välisenä aikana. 

Katso videolta , miten pyöräkontti toimii.
Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto  

Seurantaa ja lisäpalveluita sisältävä pyöräpysäköinti (CoReorient Oy)

Pyöräpysäköintikokeilu toteutettiin Hansakorttelin parkkihallissa syystalvella 2021. Palvelu toimi selainpohjaisesti parkkihallin aukioloaikojen puitteissa. Pyörän pysäköintipaikan varaamisen lisäksi palvelu sisälsi välineet pyörän omatoimista huoltoa varten, pyörän pesumahdollisuuden sekä lokerikot omien tavaroiden säilytystä varten. Lisäksi kokeilussa testattiin pyörän seurantatekniikkaa, jonka tarkoituksena on lisätä pyöräparkin turvallisuutta. Palvelu toimi samalla pohjalla yrityksen tekemän kimppakyytikokeilun kanssa. 

Katso videolta , miten Coreorientin palvelu toimii.
Lue hankkeessa tehdyn kokeilun yhteenveto  

Hankkeen selvityksiä