Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.11.2023
Ålönlahden pilotti

Ålönlahden pilotti

Ålönlahden pilottihankkeen tavoitteena on luoda toimenpidesuunnitelma Ålönlahden vedenlaadun ja luontoarvojen parantamiseksi, sekä luoda Ålönlahdesta ja sen valuma-alueesta vesiensuojelun esimerkkikohde, joka kannustaa muita toimijoita Saaristomeren ja sen valuma-alueen suojeluun. Ålönhden pilottihanke on osa laajempaa Saaristomerityötä, jonka tavoitteena on parantaa Saaristomeren ja sen valuma-alueen tilaa.

Hankkeessa toteutetaan Ålönlahden valuma-alueella valuma-aluekartoitus, jonka perusteella alueelta tunnistetaan tärkeimmät toimenpidekohteet. Hankkeessa kartoitetaan myös Ålönlahden vesialueen mahdolliset kunnostustoimenpiteet. Toimenpidesuunnitelmassa toimenpide-ehdotukset priorisoidaan ja niille laaditaan kustannusarviot jatkorahoitushakua ajatellen. Hankkeen käytännön toimenpiteenä valuma-alueelle suunnitellaan ja toteutetaan kosteikko sekä lahdella toteutetaan sedimenttitutkimus lahden pohjasedimenttien tilan arvioimiseksi. Hankkeen aikana pyritään huoltamaan alueella aiemmin toiminnassa olleet ilmastuslaitteet sekä koekäyttää ilmastuslaitetta niiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Hankkeen tuloksena Ålönlahdelle laaditaan yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla Paraisten kaupunki ja Ålönlahden säätiö voivat hakea jatkorahoitusta toimenpiteitä varten. Hankkeen aikana Ålönlahden valuma-alueelle rakennetaan kosteikko, joka toimii monivaikutteisen kosteikon pilottikohteena.

Hanke tekee yhteistyötä Ruokohelmi II -hankkeen kanssa.

Ålö_logot_fi_sv.jpg