Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

ARTHEWE-hankkeessa viisi eurooppalaista korkeakoulua kehitti kulttuurihyvinvoinnin osaamisalaan liittyvää korkeakoulutusta. Hankkeessa kehitettiin kussakin oppilaitoksessa partnerien välisenä yhteistyönä opintojaksoja ja pedagogisia lähestymistapoja, jotka liittyvät joko sosiaali- ja terveysalan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tai taide- ja kulttuurialan opetussuunnitelmiin, näiden alojen yhteisiin tutkintoihin tai muihin opintokokonaisuuksiin. 

ARTHEWE-hanke kehitti kulttuurihyvinvointialan pedagogiikkaa, taidelähtöisiä ja kehollisia menetelmiä osana verkko- ja kontaktiopetusta sekä moniammatillista työskentelyä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Hankkeessa määriteltiin kansainvälisessä yhteistyössä kulttuurihyvinvointialan keskeisiä kompetensseja.

ARTHEWE-hankkeessa kehitettyjen opintojaksojen sisältöjä ovat muun muassa:

  • ammatillisen identiteetin kasvu ja kehittyminen kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisena,
  • sosiaalinen kestävyys ja vastuullisuus kulttuurihyvinvointialan ammattilaisen työssä,
  • opiskelijakokemuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen taidelähtöisen työskentelyn kautta,
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen luovien menetelmien avulla sekä
  • työelämässä tarvittavien taitojen kehittäminen taidelähtöisten menetelmien kautta.

Hankkeen kumppaniorganisaatioina olivat korkeakoulut Ruotsista, Kreikasta, Irlannista ja Englannista. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu, jossa hanke liittyi keskeisesti sote-alan ja kulttuurialan yhteiseen Kulttuurihyvinvoinnin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (Creative Well-being 60/90 ECTS).