Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.1.2021
ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

ARTHEWE - Multiform Pedagogy in Arts, Health and Wellbeing Education

ARTHEWE-hankkeessa viisi eurooppalaista korkeakoulua kehittää kulttuurihyvinvoinnin osaamisalaan liittyvää korkeakoulutusta. Hankkeessa kehitetään kussakin oppilaitoksessa partnerien välisenä yhteistyönä opintomoduuleita, jotka liittyvät joko sosiaali- ja terveysalan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tai taide- ja kulttuurialan opetussuunnitelmiin, näiden alojen yhteisiin tutkintoihin tai muihin opintokokonaisuuksiin. 

ARTHEWE kehittää kulttuurihyvinvointialan pedagogiikkaa, taidelähtöisiä ja kehollisia menetelmiä osana verkko- ja kontaktiopetusta sekä moniammatillista työskentelyä kulttuurihyvinvoinnin alalla. Hankkeessa määritellään kansainvälisessä yhteistyössä kulttuurihyvinvointialan ydinosaaminen.

ARTHEWE-hankkeessa kehitettävien opintomoduulien sisältöjä ovat muun muassa:

  • ammatillisen identiteetin kasvu ja kehittyminen kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisena,
  • sosiaalinen kestävyys ja vastuullisuus kulttuurihyvinvointialan ammattilaisen työssä,
  • taiteen ja hyvinvoinnin käsitteiden tarkastelu performatiivisen estetiikan näkökulmasta,
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen luovien menetelmien avulla sekä
  • työelämässä tarvittavien metataitojen kehittäminen taidelähtöisten menetelmien kautta.

Kumppaniorganisaatiot tulevat Ruotsista, Kreikasta, Irlannista ja Englannista. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu, jossa hanke liittyy keskeisesti sote-alan ja kulttuurialan yhteiseen Kulttuurihyvinvoinnin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (Creative Well-being 60/90 op).