Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Come4Global - Competence fostering on mental health literacy for global nursing education

Come4Global - Competence fostering on mental health literacy for global nursing education

TFK:n eteläisen Afrikan hanke "Competence fostering on mental health literacy for global nursing education" pyrkii edistämään Turun ammattikorkeakoulun ja Southern Africa Nazarene Universityn välistä kansainvälistä yhteistyötä. Tämän hankkeen avulla haluamme lujittaa jo olemassa olevaa yhteistyötä ja tasapainottaa liikkuvuusvirtoja sekä virkistää oppimis- ja opetustapojamme tuomalla uusia innovatiivisia verkko-opiskeluvälineitä yhdistettynä paikan päällä pidettäviin intensiivijaksoihin sekä opiskelijoille että opettajille. Lisäksi haluamme keskittyä mielenterveysosaamisen lisäämiseen, joka on todettu todisteiden mukaan keskeiseksi tarpeeksi hoitotyön käytännöissä sekä Eswatinissa että Suomessa. Hanke tuo meille myös merkittävää lisäarvoa opiskelijoiden, korkeakoulujen opettajien ja hoitotyön ammattilaisten uusien kulttuuristen taitojen ja tietämyksen lisäämiseen mielenterveyteen liittyvistä hyvistä hoitokäytännöistä. Hankkeessa luomme myös opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuksia tutustua Eswatinin ja Suomen eri mielenterveyshoitoyksiköiden käytäntöihin. Sairaanhoitajakoulutusta tehostamalla pyrimme saamaan syvällisempää ymmärrystä nykyisestä hyvästä edistyksestä ja mielenterveyshuollon alalla edelleen kohdatuista haasteista. 

Päätavoitteet ovat:  

  1. Parantaa mielenterveysosaamiseen liittyvää tietoisuutta, tietoja ja taitoja sairaanhoitajaopiskelijoiden ja opettajien keskuudessa korkeakoulujen terveydenhuollon tiedekunnissa Eswatinissa ja Suomessa. 
  2. Lisätä kulttuurista ymmärrystä mielenterveyskysymyksistä, -ongelmista ja -ratkaisuista opiskelijoiden ja opettajien keskuudessa sekä Eswatinissa että Suomessa. 
  3. Mielenterveyshoitotyön ja -edistämisen hyvien käytäntöjen vertailu Eswatinin ja Suomen välillä. 
  4. Luoda kestävä mielenterveyttä koskeva koulutusmoduuli sairaanhoitajakoulutuksen Bachelor-tason opiskelijoille, jossa otetaan huomioon eteläisen ja pohjoisen kulttuurierot ja yhtäläisyydet.  
  5. Lisätä Eswatinin ja Suomen korkeakoulujen opettajien mielenterveysosaamista sekä heidän pedagogisia taitojaan verkko-opiskelussa ja sopivimpia tapoja opettaa mielenterveyshoitotyötä. 

Odotetut tulokset:   

  • Uudistettu kehitetty mielenterveyttä koskeva koulutuspaketti hoitotyön kandidaattitason opiskelijoille. 
  • Uusi pedagoginen kehys/käsikirja mielenterveyshoitotyön oppimista/opettamista varten korkeakoulujen opettajille. 
  • Uudistettu hyvien käytäntöjen jakamisen malli - liikkuvuusohjelma Eswatinin ja Suomen välillä. 
OPH_financing_rgb (002) copy.jpg