Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 20.3.2023
Englanninkielisten tietotekniikan alan kurssien valmistelu ja tarjoaminen opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti

Englanninkielisten tietotekniikan alan kurssien valmistelu ja tarjoaminen opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti

Turun korkeakoulujen yhteisessä hankkeessa Suomesta tilapäistä suojelua saaneet voivat edistää aiemmin aloitettua ICT-alan korkeakoulututkintoa tai hankkia lisäosaamista alalta. Koulutukseen osallistuvat voivat opinnoilla helpottaa työllistymistään ja integroitumistaan vieraassa maassa, sekä hyödyntää suoritettuja opintoja palatessaan kotimaahansa. Samalla helpotetaan ICT-sektorin merkittävää osaajapulaa. Merkittävää on hyödyntää Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun ICT-koulutustarjontaa yhdessä ja tehdä opetuksen kehittämistyötä yhteistyössä sekä pystyä tarjoamaan kattava ja monipuolinen englanninkielinen kurssitarjotin ohjelmoinnin ja tietokantakursseihin liittyen.

Koulutuksessa keskitytään erityisesti ohjelmointiopetuksen tarjoamiseen englanniksi ja se on suunnattu kaikille Suomessa tilapäistä suojelua saaville henkilöille, kuten maahan saapuneille ukrainalaisille, mutta myös kaikille englannin kielen taitoisille ohjelmistokursseista kiinnostuneille. Opintoja voidaan myöhemmin hyväksilukea osana korkeakoulututkintoa Suomessa, Ukrainassa tai muualla ulkomailla.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös vahvistaa Turun seudun IT-alan opetusta tarjoavien korkeakoulujen yhteistyötä erityisesti englanninkielisen kanditason opetuksen osalta. Yhteistyötä tiivistetään mm. suunnittelemalla opetusta yhdessä toteutettavien kurssien osalta. Tarkoituksena on, että kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä pysyvänä osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, tukien samalla hallituksen tavoitetta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden lisäämisestä sekä osaajapulaan vastaamisesta.

Ukrainan kriisin myötä maahan saapuu päivittäin merkittävä määrä tilapäistä suojelua hakevia maahanmuuttajia. Korkeakoulut voivat tarjota heille väylän helpottamaan integroitumista vieraaseen kulttuuriin ja maahan. Osalla saapuvista on jo takana ICT-alan korkeakouluopintoja, joita he voivat hankkeen avulla jatkaa kohti tutkintoa tai myöhemmin hyödyntää osana korkeakouluopintoja. ICT-ala on yksi suurimmista työllistäjistä Suomessa, kilpailu alan osaajista on kovaa, työvoimapula on merkittävä. Hankkeessa tarjottavan koulutuksen avulla tarjotaan tilapäistä suojelua saaneille ukrainalaisille keino ICT-alan korkeakouluopintojen aloittamiseen tai jatkamiseen Suomessa.
Koulutukseen osallistumalla tilapäistä suojelua saaneet voivat edistää ja jatkaa jo aiemmin aloitettua ICT-alan korkeakoulututkintoa tai voivat hankkia tarvittavaa lisääosaamista ICT-alalta ja erityisesti ohjelmointiin liittyen helpottaakseen työllistymistään ja samalla integroitumistaan ja osallisuuttaan uudessa kulttuurissa ja toimintaympäristössä.

Koulutus on maksuton osallistujille ja sen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

OKM-suomilogo_leijona.jpg