Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.5.2024
GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability

GeoICT4e - Social innovations in Geo-ICT education at Tanzanian HEIs for improved employability

Nelivuotinen GeoICT4e-hanke on saanut ulkoministeriöltä lähes 2 miljoonan euron HEI ICI-rahoituksen tansanialaisten yliopistojen sosiaalisia innovaatioita tuottavan paikkatietokoulutuksen kehittämiseen. Kolmen suomalaisen ja viiden tansanialaisen yliopiston yhteistyöprojekti pyrkii muuttamaan koulutuksen toiminnallisuutta niin, että se tuottaa ratkaisuhakuisia paikkatieto-osaajia tulevaisuuden digitaalisille työmarkkinoille. Hanke on Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen koordinoimana.

Koulutusmuutoksen keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden monipuolisten taitojen kehittyminen ongelmalähtöisen oppimisen keinoin. GeoICT4e-hankkeessa paikalliset yliopistot järjestävät yhdessä innovaatiotoimijoiden kanssa 2–3 kuukauden mittaisia haastekampanjoita. Kampanjat kehittävät opiskelijoiden taitoja paikkatietodatan ja teknologioiden käytössä, maantieteellisten ilmiöiden määrittelyssä ja analysoinnissa, kestävässä kehityksessä ja resurssiviisaiden ratkaisujen löytämisessä. Tämä kaikki tapahtuu yrittäjyyshenkisessä ympäristössä.

Opiskelijat kohtaavat haastekampanjassa yhteiskunnallisia toimijoita, kansalaisia, innovaatio-osaajia ja eri alan opettajia. Vuorovaikutuksessa keksitään sosiaalisesti innovatiivisia ja paikallisesti toimivia ratkaisuja oman yhteiskunnan polttaviin ongelmiin, kuten suurkaupunkien toistuviin tulviin tai luonnonvarojen holtittomaan käyttöön.

Afrikka digitalisoituu vauhdilla. Innovatiivisilla dataa ja teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla on mahdollista luoda isoja hyvinvointiharppauksia, mikäli ne kytkeytyvät älykkäästi paikalliseen kontekstiin. Tämä koulutushaaste ei ole ainoastaan Afrikassa, vaan myös meillä. Yhdessä afrikkalaisten kanssa olemme rakentamassa uuden sukupolven osaajia, joilla on sellaista kestävän kehityksen sosiaalista lukutaitoa, josta kaikkialla on nyt puutetta.

The Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) supports cooperation projects between higher education institutions in Finland and the developing world. The projects support the HEIs as they develop their subject-specific, methodological, educational and administrative capacity. The programme is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and administered by the Finnish National Agency for Education