Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.5.2023
KAPPAS2 Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa

KAPPAS2 Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa

Käytäntölähtöinen pedagogiikka -tutkimusryhmä on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa KAPPAS2-hankkeessa. Tutkimuksen testausryhmät muodostuvat Tekniikka ja liiketoiminta -sektorin Projektipaja ja Capstone -opintokokonaisuuksista.

KAPPAS2-hankkeessa tutkitaan suomalaisten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yleisiä eli geneerisiä taitoja ja niiden kehittymistä korkeakouluopintojen aikana. Tavoitteena on selvittää, millä tasolla korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot ovat sekä tarkastella erityisesti sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä opiskelijoiden geneeristen taitojen tasoon ja missä määrin geneeriset taidot kehittyvät korkeakouluopintojen aikana. 

Hankkeessa tutkittavia geneerisiä taitoja ovat analyyttinen päättely ja arviointi, ongelmanratkaisu, argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen hallinta. Hankkeessa käytettävän geneeristen taitojen mittaamiseen kohdentuvan Collegiate Learning Assessment CLA+ International -instrumentin on kehittänyt yhdysvaltalainen Council for Aid to Education (CAE).  Hankkeessa on määrä hyödyntää kahta tutkimusasetelmaa: poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimusasetelmaa. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat alemman korkeakoulututkinnon sekä ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijat. Tietokonevälitteinen testaus toteutetaan syksyllä 2023–syksyllä 2025. Tulokset raportoidaan loppuvuonna 2025.

Mukana on 5 yliopistoa ja 13 ammattikorkeakoulua. KAPPAS2-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama KAPPAS2-hanke on jatkoa Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston vuosina 2018–2020 toteuttamalle Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS!) -hankkeelle.

KAPPAS2 tuottaa korkeakouluille tärkeää tietoa opiskelijoiden osaamisesta opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tueksi. Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat saavat tietoa omien geneeristen taitojensa tasosta.
Lähde: https://ktl.jyu.fi/fi/hankkeet/kappas