Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
KUTOVA - Kulttuuri- ja taidealan osaamistarpeisiin vastaaminen

KUTOVA - Kulttuuri- ja taidealan osaamistarpeisiin vastaaminen

Hankkeen tavoitteena on vastata toimialan uusiin haasteisiin, lisätä työelämässä vaadittavia taitoja ja tietoja sekä varmistaa osaavan työvoiman saatavuus.  Hankkeen tavoitteena on myös parantaa luovien alojen (kulttuuri-, taide- ja tapahtuma-ala) alalla toimivien ammattilaisten työllistymistä ja vastata erityisesti koronapandemiasta kärsineiden em. alojen osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin.  

Toimepiteet: Hankkeessa toteutetaan Kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten osaajakoulutus (35 op) vuosina 2023 ja 2024 Avoimen AMK:n opintoina . Koulutukset on suunnattu kulttuuri- ja taidealalla työskenteleville (ml. freelancerit) työn ohessa suoritettaviksi. Opintojaksoille voi kuitenkin osallistua myös alan työttömät työnhakijat sekä tutkinto-opiskelijat. Osallistuja voi suorittaa koko 35 op:n kokonaisuuden tai vain opintojakson/opintojaksoja tarpeensa ja kiinnostuksensa mukaan. Opintojaksoille on jatkuva haku ja koulutus on maksutonta.
 
1.Tulevaisuuden työympäristöt ja itsensä johtaminen 5 op
2. Osaamisen tuotteistaminen ja kaupallistaminen 10 op
3. Markkinointiviestintä ja mediaosaaminen 5 op
4. Saavutettavat kulttuuri- ja taidepalvelut 5 op
5.Virtuaalitodellisuuden ja Metaversen perusteet kulttuuri-ja taidealan tekijöille 10 op


Goal: The goal of the project is to respond to the new challenges of the industry, to increase the skills and knowledge required in working life, and to ensure the availability of skilled labor. The goal of the project is also to improve the employment of professionals working in the field of creative fields (culture, art and events) and to respond to the challenges of the availability of skilled labor in the aforementioned fields, which have been particularly affected by the corona pandemic.

Measures: In the project, specialist training for culture and art professionals (35 credits) will be implemented in 2023 and 2024 as Open Studies at the Open University of Applied Sciences. The trainings are mainly aimed at people working in the culture and art sector (including freelancers) to be completed alongside work. However, unemployed job seekers and degree students can also participate in the study courses. The participant can complete the entire 35 credits or only the course/studies according to their needs and interests.

1. Future work environments and self-management 5 credits
2. Productization and commercialization of expertise 10 credits
3. Marketing communication and media skills 5 credits
4. Accessible cultural and art services 5 credits
5. Basics of virtual reality and Metaverse for creators in the cultural and artistic fields 10 credits

jotpa-lyhennelogo-fi.png
Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.