Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Kyberturvallisuuden osaajakoulutus 30 op

Kyberturvallisuuden osaajakoulutus 30 op

Koulutuksen avulla mahdollistetaan sellaisen erityisosaamisen hankkiminen, joka auttaa parantamaan yritysten ja yhteisöjen kyberturvallisuutta. Koulutuksen avulla kehitetään alueen elinkeinoelämää ja parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta kyberturvallisuuden alalla.

Hankkeella pyritään nostamaan osallistuvien opiskelijoiden osaamista ja tukemaan heitä osaamisen levittämisessä omassa organisaatiossaan. Opinnoissa saatujen uusien tietojen ja taitojen avulla opiskelijoilla on erinomaiset edellytykset urakehitykseen uutta osaamista vastaavissa tehtävissä. Yritykset ja julkiset organisaatiot saavat osallistujien avulla kipeästi kaipaamansa osaamista kyberturvallisuuden kehittämiseen.  

Opiskelijat vievät omiin organisaatioihinsa tietoutta erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  • kyberturvallisuuden riskienhallinta ja johtaminen, jonka pohjalta pystytään kehittämään organisaation kyberturvallisuutta kokonaisvaltaisesti.  
  • kyberturvallisuuden testaus, jossa organisaatiolla mahdollisuus perehtyä kyberhyökkäystä tekevän tahon näkökulmaan ja näin oppia miten järjestelmiä pitää suojata. 
  • tietoverkkojen kyberturvallisuus, joka kehittää organisaation osaamista tietoverkkojen ja -järjestelmien turvaamiseksi.  

Käytännön osaamista sovelletaan koulutuksen tehtävissä organisaation päivittäisen toiminnan näkökulmasta.

Kyberturvallisuus -osaajakoulutuksen opintojaksot ovat Master Schoolin YAMK-opintoja. Koulutus on tarkoitettu insinöörin, it-tradenomin tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutus on osallistujille maksuton. 

Rahoittaja

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin rakennemuutoksiin. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Eu ja jotpa yhdistelmälogo.jpg