Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.11.2023
LeaderSHIP - Learning European Alliance for Digital, Environmental and Resilient Shipbuilding

LeaderSHIP - Learning European Alliance for Digital, Environmental and Resilient Shipbuilding

Meriteollisuus ja laivanrakennus kuuluvat Euroopan strategisiin teollisuudenaloihin. Meriteollisuus on merkittävä työllisyyden ja kasvun lähde ja EU:n onkin vahvistettava Euroopan globaalia johtoasemaa vihreän merenkulun alalla. LeaderSHIP-hanke tuo yhteen tärkeimmät laivanrakennus- ja meriteknologiateollisuuden yritykset, alueelliset klusterit ja koulutuksen tarjoajat yhdessä edistämään eurooppalaisen meriteollisuuden innovointeja, kilpailukykyä ja joustavuutta.

LeaderSHIP-hankkeen tavoitteena on myös laajentaa ja vahvistaa nykyistä monipuolista kumppanuutta laajentamaan toimintaa alueellisista meriteollisuuden ekosysteemeistä, jotta voidaan edistää kestävää yhteistyötä taitojen alalla, mobilisoida resursseja, lisätä täydennys- ja uudelleenkoulutustoimia sekä edistää yritysten keskinäisiä ja yritysten ja koulutuksen välisiä kumppanuuksia sekä yhteistyötä kaikkialla Euroopassa. 

LeaderSHIP-hankkeessa on tavoitteena:
a)    suunnitella keskiasteen ja korkea-asteen koulutusohjelmia ja toteuttaa koulutuspilotteja sekä kehittää erilaisia koulutusmenetelmiä ja –malleja nykyisten ja tulevien työntekijöiden ammattitaidon lisäämiseksi ja uudelleenkouluttamiseksi, jotta voidaan saavuttaa meriteollisuuden digitalisaation ja vihreän siirtymän tavoitteet. LeaderSHIP –hanke tarkastelee tarvittavien nykyisten ja uusien taitojen hankkimista esim. alan hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön vauhdittamiseksi. 
b)    kehittää EU:n laajuinen meriteollisuuden osaamisstrategia, joka sisältää:
•    toimia, joilla tuetaan laivanrakennuksen ja meriteollisuuden työvoiman uudelleenkoulutusta ja täydennyskoulutusta. 
•    toimenpiteitä alan houkuttelevuuden lisäämiseksi jotta ammatteihin saadaan nuoria, muilta aloilta kokemusta saaneita henkilöitä ja naisia (jotka ovat edelleen aliedustettuina alalla)
•    analyysejä siitä, miten tärkeimmät globaalit, yhteiskunnalliset ja teknologiset suuntaukset vaikuttavat eurooppalaisen meriteollisuuden innovaatiotoimintaan ja osaamisen kehittämiseen kohti päästöttömiä aluksia sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöön meriliikenteessä
•    kuvauksia ammateista ja taidoista, joita alalla todennäköisesti syntyy lähivuosina sekä konkreettisia toimia, joilla näiden uusien ammattien tuleva kysyntä ja tarjonta kohtaavat
•    toimia, tavoitteita ja tuotoksia strategian toteuttamiseksi.

Strategiaa käytetään perustana EU:n laivanrakennus- ja merenkulkualan osaamissopimuksen mukaisen kumppanuuden hyödyntämiselle.

EU logo.png
leaderSHIP_logo-full-colour-slogan_081123.jpg