Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.10.2023
LIFE ChemBee - Chemical Ambassadors for Europe

LIFE ChemBee - Chemical Ambassadors for Europe

Ajattelemme usein, että haitalliset kemikaalit ovat peräisin raskaasta teollisuudesta tai kemikaalitehtaiden pistemäsistä päästöistä. Kuitenkin haitallisia kemikaaleja esiintyy ympäristössämme kaikkilla niin kodeissa kuin työpaikoillakin. Tuotteet kuten siivous- ja puhdistusaineet, tekstiilit, ICT laitteet ja rakennus- ja sisitusmateriaalit saattavat sisältää haitallisia kemikaaleja.

Vaikka meillä Euroopan Unionissa on globaalista näkökulmasta hyvä kemikaalilainsäädäntö, haitallisten aineiden käytön rajoittaminen ja kieltäminen ovat hitaita prosesseja. Meidän tulisikin toimia varovaisuusperiaatteen mukaan kun käytämme sellaisia materiaaleja ja tuotteita jotka saattavat sisältää haitallisia kemikaaleja.

LIFE Chemical Ambassadors for Europe -hankkeessa tavoitteena Suomessa on Helsingin kaupugin sekä muiden Suomen ekotukikuntien ekotuhenkilöiden kemikaaliosaamisen kasvattaminen sekä haitallisten kemikaalien vähentäminen työpaikalla sekä tukea ekotukitoiminnan käynnistämistä Ranskan ja Kreikan kunnissa. 

Projektissa tuotetaan ekotukihenkilöille koulutusmateriaaleja sekä koulutusta liittyen haitallisiin kemikaaleihin ja niiden vähentämiseen työpaikalla. Materiaaleihin sekä Kemikaaliviisas työympäristö -työkaluun voit tutustua osoitteessa turkuamk.fi/kemikaalikoulutus

Muualla Euroopassa hanke keskittyy kotitalouksien kemikaalikuorman vähentämisen erilaisten kampanjoiden kautta
 

LIFE ChemBee -projekti  (No. LIFE21/GIE/DE/101074245) on Euroopan Unionin  LIFE-ohjelman osarahoittama. Ilmaissut näkemykset ja mielipiteet ovat vain LIFE ChemBee -projektin omia, eivätkä välttämättä edusta Euroopan Unionin tai LIFE-ohjelman näkemyksiä.