Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.9.2023
Maatalouden vesistöpuisto

Maatalouden vesistöpuisto

Kaarinaan Tuorlan alueelle rakennetaan maatalouden vesienhallinnan menetelmien esittelevä vierailukohde. Kiertämällä Myllyojan ja Piikiönlahden läheiseen maatalousympäristöön sijoittuvan polun voi tutustua vesienhallinnan menetelmiin ja niiden toimintaan käytännössä. Ei kuitenkaan huolta, vaikka matka Tuorlaan olisi liian pitkä, sillä kierroksen voi tehdä myös virtuaalisessa vesistöpuistossa. 

Puiston tavoitteena on tarjota vesistötietoutta ja konkreettisia vesienhallinnan esimerkkejä sekä tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja sen vaikutuksista ympäristöömme. Esiteltävät toimenpiteet ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, jotka hyödyttävät viljelijää taloudellisesti ja luovat paremmat kasvuolosuhteet parantamalla maan kasvukuntoa ja siten sadon muodostusta. 

Kenelle maatalouden vesistöpuisto on suunnattu?

Vesistöpuisto on suunnattu maaseutuyrittäjille, varhaiskasvatukselle, sekä kouluille ja korkeakouluille. Hankkeessa kontaktoidaan kohdealueen ja valuma-alueen viljelijöitä kasvotusten ja innostetaan heitä kestäviin vesienhallinnan toimiin viljelytoimenpiteissään ja maankäytössään. Parantunut vesistötietous, sekä ymmärrys erilaisista vesienhallinnan keinoista sekä niiden vaikutuksista Saaristomeren vedenlaatuun, auttaa maaseutuyrittäjiä kestävien ja ravinnevalumia vähentävien vesienhallinnan keinojen valinnassa.  Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kuluttajien, varhaiskasvatusikäisten lasten, perusopetuksen oppilaiden ja korkeampien koulutusasteiden opiskelijoiden vesistö- ja luontotietoutta.  

Vuonna 2025 avattavassa vesistöpuistossa pääsee tutustumaan peltomittakaavan esimerkkien ja piendemonstraatioiden avulla muun muassa maanparannusaineisiin, agrometsään, kosteikkoon, kaksitasouomaan ja säätösalaojitukseen.  

Hanke toteutetaan Ammattiopisto Livian, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Valonian ja Kaarinan kaupungin yhteistyönä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma_logo