Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
MaDaMe - Maritime Data Methods for Safe Shipping

MaDaMe - Maritime Data Methods for Safe Shipping

HELCOMin tilastot osoittavat, että vaarallisten lastien kuljettaminen Itämeren ruuhkaisilla vesillä on lisääntynyt. Väylänkäyttäjille tarvitaan luotettavia tiedonvaihto- ja viestipalveluja turvallisen ja kestävän merenkulun takaamiseksi. MaDaMe-hankkeen tavoitteena on tukea meriliikenteen hallinnasta vastaavia kansallisia viranomaisia Itämeren alueen yhteisten kyberturvallisten digitaalisten väyläpalvelujen kehittämisessä.  Hankkeen tulokset parantavat turvalliseen merenkulkuun tarvittavien tietojen saatavuutta, lisäävät merenkulkualan innovatiivista liiketoiminnan kehittämistä sekä helpottavat merialueen yhteiskäyttöä.

Hankkeessa kehitetään ja piloitoidaan digitaalisia merivaroituksia ja alusliikennepalveluita sekä virtuaalisia turvalaitteita.  Piloteissa testataan merivaroitusten, muutosten ja toimintahäiriöiden sekä alusliikennepalveluiden tiedon jakamista standardoidussa digitaalisessa muodossa suoraan alusten navigointilaitteisiin. Palvelun avulla voidaan jakaa miehistön päätöksenteon tueksi ajantasaista tietoa alusten liikkumiseen liittyen.  Palveluissa hyödynnetään mm. MCP (Maritime Connectivity Platform) ja VHF-tiedonsiirtojärjestelmä (VDES) tekniikoita, joita standardoidaan parhaillaan kansainvälisesti. MaDaMe-hanke edistää standardointia kansainvälisissä meriliikenteen järjestöissä IALA:ssa (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) ja IHO:ssa (International Hydrographic Organization). 

Hankkeessa kehitetyt digitaaliset palveluratkaisut kootaan käyttöoppaaseen, jota loppukäyttäjät voivat hyödyntää eri tavoin: Itämeren alueen merenkulkuviranomaiset voivat hyödyntää verkkokoulutusmateriaalia palvelujensa toteuttamisessa, yritykset uusien palveluidensa rakentamisessa ja varustamot työntekijöidensä koulutuksessa. Koulutusmateriaali on vapaasti myös muiden toimijoiden käytössä hankkeen päätyttyä. 

Kohderyhmät: 

  • Merenkulkuviranomaiset
  • Laivanvarustajat 
  • Digitaalisten palvelujen tarjoajat, jotka kehittävät laitteita tai ratkaisuja viranomaisille ja varustamoille
  • Standardointijärjestöt
MaDaMe_Horizontal_Standard-medium_logo.jpg