Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 29.2.2024
MaMaCo – Material Management in Shipbuilding Ecosystem Co-Creation

MaMaCo – Material Management in Shipbuilding Ecosystem Co-Creation

MaMaCo Co-creation -projektin tavoitteena on rakentaa Co-Innovation -tutkimusprojektiehdotus telakoiden verkoston materiaalinhallintaan. 

Käytännön tutkimusongelmana ovat materiaalipula ja -jätteet, tuotannon pullonkaulat sekä aikataulujen huono ennustettavuus laivanrakennuksen toimitusverkostossa. Näiden taustalla olevat syyt liittyvät empiirisesti laivanrakennusverkoston sisällä tiedonhallintaan: organisaatioiden yhteistyökyky, kyky dynaamisesti oppia, kyky kommunikoida ja esimerkiksi ymmärryksen puute oman toiminnan vaikutuksista koko ekosysteemiin. 

Materiaalihallinnan ongelmat aiheuttavat merkittäviä resurssien hukkaa ja CO2-päästöjä. Lisäksi tuottavuus ja kilpailukyky heikkenevät. Co-creation projektin tavoitteena on rakentaa projektikonsortio ja tutkimussuunnitelma tämän ratkaisemiseksi. Materiaalihallintaa ja sen datalähtöistä hallintaa on kehitettävä niin, että ekosysteemin yrityksillä on mahdollisuus ja kyky toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Automaattisesti kertyviä tietoja ja indikaattoreita tarvitaan kestävän kehityksen arviointiin ja raportointiin arvoverkostossa. Ekosysteemin yhteinen tiedonhallinta ja kestävien käytäntöjen omaksuminen osana operatiivista toimintaa edellyttävät verkostokumppaneiden kannustimia ja motivaatiota.
 

1200px-Business_finland_logo (002).png