Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa

MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa

TAVOITTEET. Tavoitteena on luoda suomalaisten yritysten vientiliiketoimintaa edistävää ja tieteellistä tutkimustietoa nykyaikaisista toimistoista, niiden fyysistä olosuhteista sekä olosuhteiden vaikutuksista työntekijöiden hyvinvointiin. Fyysisillä olosuhteilla tarkoitetaan mm. akustiikkaa, lämpöoloja, tilatehokkuutta ja toimitilan pohjaratkaisua. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan mm. ympäristötyytyväisyyttä, stressiä, työtehokkuutta, työrauhaa, sekä työtilan ja -tehtävän yhteensopivuutta. 

METODIT. Työpaketti T1 sisältää kolme laboratoriokoetta. T2 käsittää laajan epidemiologisen työntekijöitä koskevan tutkimuksen, kenttätutkimuksen lämpöviihtyvyydestä, ja pitkittäistutkimuksia toimistojen muutosprosesseissa. T3 tuottaa T1 ja T2 pohjalta yleistajuisia ohjeita, ratkaisumalleja ja tulosesityksiä. 

TULOKSET. Projektin tulokset ovat julkisia projektin jälkeen, jolloin niitä voivat hyödyntää kaikki halukkaat. Tuloksena syntyy tieteellisiä ja kansantajuisia julkaisuja, yrityksille suunnattuja tiiviitä tulosesityksiä sekä innovatiivisia ratkaisuja. T1 tuottaa tiedon, miten huoneakustiikka, työtilojen äänieristys ja työpisteen lämpöolot ja veto vaikuttavat hyvinvointiin. T2 tuottaa tiedon, mitkä tekijät toimistoissa vaikuttavat hyvinvointiin, miten yksilöllinen lämpöviihtyvyys voidaan ennustaa, ja miten puhelinkoppien lisäys, ilmastoinnin parannus, huoneakustiikan parannus, sekä tilatehokkuuden ja toimistolayoutin muutos vaikuttavat hyvinvointiin. T3 tuottaa yleistajuisia tiivistelmiä, ohjeita ja malleja liiketoiminnan käyttöön tuotevalmistajille, toimitilasuunnittelijoille ja käyttäjille. 

TOTEUTTAJA. Projektin toteuttaa Turun ammattikorkeakoulun monitieteinen rakennetun ympäristön tutkimusryhmä vuosina 2020–2022. Tämän julkisen projektin rinnalla on kolme yritysvetoista tutkimusprojektia, joihin liittyy tiivis yhteistyö. Yksi osatehtävä tehdään yhteistyössä ulkomaisen yliopiston kanssa. Projektissa hyödynnetään kansainvälisen toimistotutkijaverkoston kautta saatavaa osaamista.