Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.8.2023
Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Maailman muutokset edellyttävät yrityksiltä ennennäkemätöntä kykyä ja mahdollisuutta ennakoida ja varautua muuttuviin trendeihin. Muutokset vaikuttavat koko yritysten alihankintaketjuihin ja asiakaskuntaan. Yrityksillä on huutava pula osaajista, ja valmistuvat tulevaisuuden ammattilaiset ja työpaikkaa vaihtavat ammattilaiset edellyttävät työpaikaltaan vastuullisuutta.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa varsinaissuomalaisten pk-yritysten hiiliviisaus- ja kiertotalousosaamista sekä muutosjoustavuutta yrityslähtöisesti ja vaikuttavasti liiketoimintaa kehittäen. Hankkeessa työskennellään yritysten kanssa toimialarajattomasti, keskittyen teollisuus-, teknologia- ja palveluyrityksiin.

Hankkeessa autetaan yrityksiä kasvattamaan resilienssiä ja kehittämään toimintaa ja muutoskyvykkyyttä verkostona, yhdessä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Yritykset toimivat verkostoissa itse toiminnan suunnittelijoina ja toteuttajina.

Hankkeen tavoitteena on mm.

  • tukea Varsinais-Suomen siirtymistä hiilineutraaliksi
  • edistää alueiden materiaali- ja energiavirtoja hyödyntävien yritysten vertaisoppimista ja yhteistä arvonmuodostusta kestävän kehityksen näkökulmasta
  • edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä. 
vsl_logo_fi_sv_sininen_rgb.png