Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.4.2024
Oman elämän nainen – vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen

Oman elämän nainen – vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen

OMAN ELÄMÄN NAINEN – Vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen on KTO:n, Turun ammattikorkeakoulun, Autismisäätiön ja Kehitysvammaliiton yhteinen hanke. Tärkeimpänä tavoitteena on kehittää työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien edistämistä varten. Tarkoituksena on torjua vammaisten naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat vammaiset naiset, joilla on oppimisen, ymmärtämisen, kommunikoinnin ja mielenterveyden pulmia, jotka ilmenevät muun muassa käyttäytymisen haasteina. Hankkeen toisena kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja TE-palveluiden ammattihenkilöstö. He saavat työpajamallista käyttöönsä uuden palvelumuodon, jonka avulla voidaan lisätä vammaisten naisten työelämävalmiuksien vahvistamisessa ja tukemisessa tarvittavaa osaamista.

Vammaisten naisten työelämävalmiuksia edistävän työpajamallin kehittäminen toteutetaan siten, että hankekumppanit järjestävät kukin omalla alueellaan, (Varsinais-Suomi ja Uusimaa), työpajaryhmiä, joiden vetäjinä ovat projektin suunnittelijat ja hankekumppanin osoittama työpari. Työpajaryhmissä vammaiset naiset eli kokemusasiantuntijat ovat keskeisimpiä toimijoita.

Kokemusasiantuntijat kehittävät työpajamallin yhdessä ammattilaisten kanssa. Vertaistukitoiminnan avulla kehitetään vammaisten naisten itsearvostusta ja työelämävalmiuksia. Työelämävalmiuksiin kuuluvat sosiaaliset taidot, sosiaalisen median käyttö sekä suunnittelu- ja organisointitaidot. Hankkeen lopussa työpajamallin toteuttamisesta laaditaan selkokielinen opas.

Saavutettavia tuloksia

Hankkeen tuloksena on yksilötasolla työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja yleisellä tasolla vammaisten tyttöjen ja naisten entistä tasa-arvoisempi asema yhteiskunnassa sekä työelämävalmiuksien edistämiseen kehitetty työpajamalli. Työpajamalli on monistettavissa muidenkin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden voimavarojen vahvistamiseen.