Sivu päivitetty 6.4.2020
Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen – OmaTyky

Omaishoitajien työllistymisen ja työkyvyn tukeminen – OmaTyky

Omakyky-hankkeessa tuetaan työelämän ulkopuolella olevien omaishoitajien työkyvyn sekä työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien parantumista. Hanke kohdentuu erityisesti omaishoitajuuteen ja elämään liittyviin siirtymävaiheisiin.

Omaishoitajia osallistetaan kehittämään heille sopivia tukipalveluja työkyvyn, työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksien parantumiseksi.

Hankkeessa kehitetään omaishoitajaryhmälle sopivia:

  1. osallistujien mahdollisuuksien löytymiseen ja osaamisen kehittymiseen tähtääviä palveluja
  2. omaishoitajien voimavaroja ja arjen hallintaa lisäävät palveluja.

Hankkeessa valmistuu omaishoitajien työkykyä ja urakehitystä tukeva ja työllistymiseen tähtäävä toimintamalli, joka julkaistaan verkossa. Toimintamallia on mahdollisuus hyödyntää laajasti kansallisella tasolla ja sitä voi soveltaa alueellisiin tarpeisiin.