Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 10.4.2024
Support for Resilience (S4R)

Support for Resilience (S4R)

Ikääntyneiden hoitotyö kärsii Euroopan laajuisesti työvoimapulasta. Epäsuhta kapasiteetin ja palvelujen kysynnän välillä on merkittävä. Tämä aiheuttaa ikääntyneiden hoidon työntekijöille, omaishoitajille ja johtajille stressiä ja työuupumusta, sekä heikentää mielenterveyttä ja hyvinvointia. Haasteet vaikuttavat terveydenhuollon joustavaan suorituskykyyn ja laatuun, mikä lisää rekrytoinnin ja työvoiman pitovoiman haasteita, heikentää potilasturvallisuutta sekä lisää hoitotyöntekijöiden ja omaishoitajien taakkaa. Eliniän odotteen kasvu lisää työntekijöiden tarvetta entisestään. 

Johtajat ikääntyneiden palveluissa tarvitsevat näyttöön perustuvia työkaluja, interventioita ja koulutusta kartoittamaan, ymmärtämään ja toimimaan kapasiteetin ja kysynnän epäsuhdan tasaamiseksi. Lisäksi johtajien on voitava osallistaa riittävästi sekä hoitotyöntekijöitä että omaishoitajia. Tarvitaan myös räätälöityjä interventioita omaishoitajille heidän kapasiteetin, motivaation ja osaamisen parantamiseksi. 

Support4Resilience (S4R) on tutkimushanke, joka pyrkii ikääntyneiden hoidossa työntekijöiden työolosuhteiden, potilasturvallisuuden sekä palvelujen laadun parantamiseen tukemalla johtajia työolosuhteiden uudelleenmuotoilussa ja organisaatiorakenteiden parantamisessa. S4R-projektin tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuva digitaalinen S4R-työkalupakki, joka tukee johtajia edistämään työntekijöiden ja omaishoitajien resilienssiä ja mielenterveyttä ikääntyneiden hoidossa Euroopan laajuisesti. S4R-työkalupakki on verkkopohjainen alusta, joka tarjoaa johtajille erilaisia kustannustehokkaita yksilöllisiä ja yhteistyövälineitä johtamistoimintaa tukemaan. Keskeisenä tavoitteena on luoda toimiva järjestelmä, jossa johtajat ovat päteviä ja kykeneviä sopeutumaan työvoiman tarpeisiin ja ehdotuksiin. Tämä johtaa parempiin työolosuhteisiin, mielenterveyden kohenemiseen, joustavaan suorituskykyyn sekä stressin ja työuupumuksen vähenemiseen. Lisäksi se edistää ymmärrystä siitä, kuinka sopeutua muutoksiin, haitallisiin tapahtumiin ja innovoida yhä vaativammissa olosuhteissa.

Funded by EU_korkeus200.jpg