Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 9.2.2024
The JOY – Strengthening inclusion and joy in sports clubs in Europe

The JOY – Strengthening inclusion and joy in sports clubs in Europe

Liikunnan tiedetään edistävän sosiaalista yhteenkuuluvuutta, lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä oppimistuloksia. Fyysisen aktiivisuuden ja eri urheilulajeihin osallistumisen on tunnistettu vaikuttavan hyvinvointiin ja terveyteen. Fyysisesti aktiiviset harrastukset ovat lasten keskuudessa suosituimpia harrastuksia, mutta osallistumismahdollisuudet eivät ole tasa-arvoiset, minkä vuoksi osa lapsista jää harrastusten ulkopuolelle. Ilo, innostus, fyysinen harjoitettavuus, edistyneet ja monipuoliset motoriset taidot ovat fyysisen aktiivisuuden laatutekijöitä Eurooppa 2020 strategiassa. 

“The JOY – Strengthening inclusion and joy in sports clubs in Europe” -projektin tavoitteena on 

  • yhteenkuuluvuuden, innostuksen ja ilon lisäämiseen lasten urheilussa Euroopassa kehittämällä “valmentajilta lapsille” ja “lapsilta lapsille” työkaluja osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen kannustamiseen ja tasavertaisuuden edistämiseen urheilussa. 
  • kannustaa lapsia urheiluharrastuksiin osallistumiseen hyödyntäen taidelähtöisiä menetelmiä kiusaamisen, rasismin ja syrjinnän vastaisina keinoina.  
  • tukea toimintarajoitteisten, vähemmistöjen ja heikompien sosioekonomisten taustojen omaavia lapsien osallistumista harrastuksiin. 

Projekti pyrkii varmistamaan menetelmien jalkautumisen vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon ja kannustamalla viranomaisia esittelemään osallisuutta edistäviä laatustandardeja. JOY –projektilla tulee olemaan 30 pilottia, jotka tavoittavat yhteensä 450 lasta mukana olevissa urheiluseuroissa. Lopputuotoksena kehitettävä valmennusmateriaali “Educational Pack” käännetään kuudelle kielelle (englanniksi, suomeksi, puolaksi, viroksi, portugaliksi ja turkiksi) ja levitetään mahdollisimman laajalti kaikkien saavutettavaksi. Lisäksi tavoitteena on luoda “white paper” kuudella kielellä poliittiseksi työvälineeksi projektin tulosten levittämisessä. Päätöstapahtumia tulosten jalkauttamiseksi järjestetään viisi, joihin osallistuu yhteensä 250 osallistujaa. 

JOY_logot.png