Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 1.2.2024
Traumainformoitu työote

Traumainformoitu työote

Hankkeessa kehitetään koulutusmalli traumainformoidun työotteen osaamisen lisääntymiseksi ja traumainformoitujen työyhteisöjen rakentamiseksi. Hankkeessa kehitetään koulutuskokonaisuus ja menetelmiä, joilla lisätään sote-palveluiden organisaatioiden ja työyhteisöjen muutosvalmiutta kohti toimintakulttuurin muutosta ja traumainformoitua työotetta ja -yhteisöä. Traumainformoidun työotteen oppimiseen ja osaamiseen on herännyt viime aikoina huomattavaa tarvetta SOTE- ja kasvatusaloilla, ja tähän osaamistarpeeseen pyrimme aktiivisesti tarttumaan ammattikorkeakoulujen ja hyvinvointialueiden yhteistyönä. 

Traumainformoidussa työotteessa merkityksellistä on kohtaamisen turvallisuus. Turvallisuuden tunne on aina kehollinen kokemus ja yhteydessä hermostoomme ja kaikkiin aikaisempiin kokemuksiin. Traumainformoidussa työotteessa tähdätään työyhteisön ja välillisesti koko yhteiskunnan tasolla psykologisesti ja kehollisesti turvalliseen vuorovaikutukseen.

Traumainformoitu työote -hankkeessa tuotettava koulutus suunnitellaan ja toteutetaan monialaisesti eri sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden yhteistyönä. Myös koulutukseen osallistuvat ammattilaiset tulevat erilaisista koulutustaustoista ja työympäristöistä. Monialainen koulutus tukee kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen rakentumista, mutta sen avulla pyritään myös mahdollistamaan uudenlaista moniammatillista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä.

ESR osarahoittama.jpg