Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan

Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan

Työkaluja työmaavesien laadunhallintaan -hankkeen tavoitteena on vähentää rakennus- ja purkutyömailta vesistöihin päätyvää haitallisten aineiden kuormitusta.

Turun ammattikorkeakoulun ja Helsingin kaupungin yhteishankkeessa hankitaan ja kootaan tietoa rakennustyömaiden aiheuttamasta haitallisten aineiden kuormituksesta, arvioidaan kuormituksen merkittävyyttä kaupunkipuroille ja Itämerelle sekä selvitetään minkälaisia raja-arvoja työmaavesiohjeisiin olisi tarkoituksenmukaista sisällyttää.

Helsingissä sijaitsevien pilottityömaiden avulla kerätään tietoa kuormituksen määrästä ja laadusta sekä testataan käytännön menetelmiä kuormituksen hallintaan. Lisäksi hankkeessa kehitetään työmaavesien hallinnan prosessia sekä tuotetaan koulutusmateriaaleja, joiden avulla voidaan lisätä kunta- ja yritystoimijoiden tietoisuutta rakennustyömaiden vesistövaikutuksista ja kuormituksen hallintakeinoista.

Lue lisää hankkeesta AMK:n uutisessa:  Rakennustyömaiden parempi vesienhallinta vähentää vesistöjen kuormitusta – Turun AMK:n hanke kehittää työkaluja yrityksille, kunnille ja kaupungeille