Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
Työmaavesien hallinnan ratkaisut

Työmaavesien hallinnan ratkaisut

Kaupunkialueilla rakennustyömaiden hulevesillä voi olla merkittävä vaikutus vesistöjen tilaan ja viime vuosina Suomessakin on alettu kiinnittää huomiota näiden aiheuttamaan kuormitukseen. Vaikka yksittäinen rakennustyömaa on kestoltaan rajallinen, voidaan rakennustyömaiden aiheuttamaa kuormitusta pitää jatkuvana, sillä kaupunkiympäristössä on käytännössä jatkuvasti meneillään lukuisia rakennushankkeita. Rakennustyömaalta tulevan hulevesikuormituksen määrä ja laatu vaihtelevat suuresti, riippuen mm. alueen maaperästä, kaltevuudesta, sääolosuhteista ja siitä, mitä rakennetaan. Tyypillisesti rakennustyömaiden hulevesien suurin kuormitus on veden sisältämä kiintoaine, joka on moninkertaista verrattuna valmiiseen kaupunkialueeseen, minkä lisäksi tapauskohtaisesti myös ravinne- ja haitta-ainepitoisuudet saattavat olla korkeita. Hulevesien mukana vesistöihin voi myös huuhtoutua paljon roskia työmailta.

Hankkeessa kerätään tietoa työmaiden vesien laadusta sekä vesienhallinnan ratkaisujen toimivuudesta kirjallisuusselvityksillä sekä pilottityömaiden näytteenotoilla. Lisäksi hankkeessa tutkitaan ja kehitetään kustannustehokkaita, realistisesti toteutettavissa olevia keinoja hulevesien hallintaan erityyppisillä rakennustyömailla, sekä tutkimaan keinojen vaikutuksia vesien laatuun. Hankkeessa kehitetään myös ratkaisuja rakennustyömaan hulevesien omavalvontaan, joiden avulla voidaan tehostaa työmaavesien hallintaa ja ennaltaehkäistä haittoja. Näiden ratkaisujen vaikutusta työmaavesien kuormituksen hallintaan sekä niiden käytännön toteutusta arvioidaan erityyppisillä työmailla. Hankkeessa luodaan myös yhteisiä työkaluja, joiden avulla kuntien ja kaupunkien rakennus- ja ympäristövalvonta voi paremmin huomioida työmaavedet lupakäsittelyssä ja rakennusvalvonnassa. 

Hankkeessa pyritään täyttämään kaupunkien tietotarpeita työmaavesiohjeistuksissa hyödynnettäväksi, mutta myös lisäämään rakennusyhtiöiden tietoisuutta työmaavesien laadunhallinnasta.

Maa- ja vesitekniikan tuki_logo_leveys300.jpg