Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.3.2021
Työmaavesien hallinnan ratkaisut

Työmaavesien hallinnan ratkaisut

Työmaavesien huono hallinta aiheuttaa ongelmia kaupunkivesien laadulle, olemassa olevalle hulevesi-infralle ja työmaiden laadulle. Työmaavesien hallinnan ratkaisut -hankkeessa kehitetään kustannustehokkaita, realistisesti toteutettavissa olevia keinoja vesien hallintaan erityyppisillä rakennustyömailla, sekä tutkitaan keinojen vaikutuksia vesien laatuun.

Hankkeessa kerätään tietoa työmaiden vesien laadusta sekä vesienhallinnan ratkaisujen toimivuudesta kirjallisuusselvityksillä sekä pilottityömaiden näytteenotoilla. Näytteenotot toteutetaan erityyppisillä infratekniikan työmailla, purkutyömailla sekä räjäytys ja louhintatyömailla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan sidosryhmiähaastatteluja kaupunkien viranomaisille ja rakennusurakoitsijoille, joiden tavoitteena on kartoittaa hyviä toimintamalleja sekä edistää hallintaratkaisujen käyttöä.

Hankkeessa pyritään täyttämään kaupunkien tietotarpeita työmaavesiohjeistuksissa hyödynnettäväksi, mutta myös lisäämään rakennusyhtiöiden tietoisuutta työmaavesien laadunhallinnasta.

työmaalogo.jpg