Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 2.5.2024
VIVA – Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta

VIVA – Virtuaalinen vedyn ja ammoniakin tutkimusalusta

VIVA-hankkeessa edistetään hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista

VIVA – Virtuaalinen vedyn ammoniakin tutkimusalusta -hankkeen merkittävin tavoite on pyrkimys hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen. VIVA-hankkeessa selvitetään, mitkä ovat vety- ja ammoniakki-tutkimusalustan rakentamisen tekniset reunaehdot sekä turvallisuusnäkökohdat.

Hankkeessa myös lisätään näiden polttoaineiden varastoinnin ja käytön osaamista Varsinais-Suomen alueella.

Konkreettiset toimenpiteet ovat:

  1. turvallisuusselvitys
  2. kokeellisen tutkimusalustan suunnittelu ja
  3. virtuaalisen tutkimusalustan mallin luominen.

Turvallisuusselvityksessä kartoitetaan tutkimusympäristöjen turvallisuus ja miten turvallisuusseikat tulee ottaa huomioon kaupunkialueella yhteistyössä TUKESin ja pelastuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa suunnitellaan ja valmistellaan uusiutuvien polttoaineiden tutkimusalustaa. 

Suunnittelutyön aikana pohditaan muun muassa:

  • Missä tutkimus voitaisiin toteuttaa turvallisesti riittävä tila huomioiden (Kupittaan alue, muut mahdolliset alueet)?
  • Minkälaiset tutkimusalustat ovat mahdollisia, tarvitaanko liikuteltava tutkimusalusta (pysyvä rakenne, liikuteltava kontti)?

Kohtien 1 ja 2 pohjalta luodaan virtuaalinen malli tutkimusalustasta, joka ottaa huomioon polttoaineen säilytykseen liittyvät tekniset ja turvallisuuteen liittyvät asiat sekä tutkimusympäristön ratkaisut.

Virtuaalisen tutkimusalustan avulla hankkeen tuloksia voidaan demonstroida eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Hankkeen tuloksena on toteutussuunnitelma ja kartoitus siitä, kuinka polttoaineisiin liittyvät tutkimusalusta voidaan toteuttaa turvallisesti ja lisääntynyt osaaminen uusien polttoaineiden tekniikan ja turvallisuuden osalta.

Lue lisää: Vedyn ja ammoniakin mahdollisuudet polttoaineena tarkastelun alle – VIVA-projektissa rakennetaan virtuaalinen tutkimusalusta

vsl_logo_sininen_rgb-2.png