Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 3.2.2022
Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä

Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä

Hankkeessa luodaan innovatiivinen koulutusmenetelmä sote- ja sivistysalalle

 "Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä" -hankkeen tarkoituksena on luoda innovatiivinen koulutuskokonaisuus. Kokonaisuus sisältää menetelmäkirjan, opetussuunnitelman, kouluttajan käsikirjan ja opetusmateriaalit.

Tuotoksen avulla voidaan löytää uudenlaisia lähestymiskulmia työn tekemiseen, asiakas- ja opiskelijakohtaamisiin sekä työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Koulutuskokonaisuus luodaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää (co-operative learning) soveltaen. 

Luotavan koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä voimavaralähtöisen opetuksen ja terveyden edistämisen sekä tarinallistamisen merkityksestä niin yhteisöille, organisaatioille kuin yksilöillekin. Tavoitteena on lisäksi ylläpitää ja kehittää ammattilaisten ja kohderyhmän välisiä vuorovaikutustaitoja.  

Perusta työ- ja toimintakyvylle muodostuu yksilöllisistä voimavaroista, jotka auttavat ihmistä selviytymään arjessa. Voimavaralähtöisyyden keskiössä ovat joustavuus ja sensitiivisyys kohderyhmien tarpeille ja niiden muutoksille. Opetuksessa, kasvatuksessa ja lopulta sote- ja sivistysalan työssä tarvitaan herkkyyttä ja ymmärrystä kohderyhmien voimavarojen tunnistamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Tähän tarvitaan myös uudenlaista koulutusta, erityisesti tarinallistamista.

Uudenlainen lähestymistapa työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja urakehitykseen

Hankkeessa luotava koulutusmenetelmä luo sote- ja sivistysalan opiskelijoille ja ammattilaisille edellytykset toimia alalle opiskelevien osaamisen kehittämisen ja työelämään siirtymisen tukena. Lisäksi se mahdollistaa tutkitusti toimivan ja vaikuttavan menetelmän hyödyntämisen käytännön sote- ja sivistysalan työssä, erilaisten asiakas- ja opiskelijaryhmien kohtaamisissa ja erityisesti terveyden edistämisen kokonaisuuksissa. 

Hankkeessa tuotetun koulutuskokonaisuuden uutuusarvo suomalaiselle työelämälle on uudenlainen lähestymistapa työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja urakehitykseen. Uutuusarvoina ovat myös voimavaralähtöisen terveyden edistämisen käsite sekä käytännön pedagoginen ja didaktinen toiminta hyvinvointikontekstissa. 

Voimavaralähtöisyyttä voidaan soveltaa sote- ja sivistysalojen lisäksi laajasti eri toimialoilla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla osaamisen, urakehityksen, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen varmistamisessa.

Voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus terveyden edistämisessä -seminaari 2.12.2022

Voimavarat – mitä ne ovat? Mitä voimavaralähtöisyys ja tarinallisuus tarkoittavat terveyden edistämisessä?

Tervetuloa maksuttomaan koulutusseminaariin, jossa julkaistaan ja jaetaan painotuore käsikirja sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville opettajille. Tilaisuus pidetään perjantaina 2.12. kello 8.30–11.30 ICT-Cityn Delta-auditoriossa (Joukahaisenkatu 3, Turku). Lue lisää ja ilmoittaudu 25.11. mennessä.

Voimavaralähtöisyys seminaari.png