Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 27.1.2023
WATERLINE - Transforming advanced water skilling through the creation of a network of extended-reality water emulative centres

WATERLINE - Transforming advanced water skilling through the creation of a network of extended-reality water emulative centres

WATERLINE-hankkeen tavoitteena on luoda quadruple helix -malliin (university-industry-government-public) perustuva vesialan korkeakoulujen digitaalinen verkosto, jonka avulla voidaan vahvistaa korkeakoulujen tutkimus-, koulutus- ja yrittäjyysvalmiuksia. Hankkeessa kehitetään yksilöllisiä, institutionaalisia ja alueellisia resursseja, joita tarvitaan oppimis- ja innovaatioympäristöjen toteuttamiseen.

WATERLINElla on viisi konkreettista tavoitetta:

  1. tuetaan allianssin vahvistamista luomalla yhteiset hallintokehykset ja tutkimus- ja innovaatiokapasiteetin kehittämissuunnitelma;
  2. luodaan yhteistyössä vesialan maisteritason kurssiportfolio ja kehitetään hankkeeseen osallistuvien EUn kehittyvissä maissa sijaitsevien vesialan laboratorioiden kapasiteettia hyödyntää virtuaalitodellisuutta opetuksessa.
  3. vahvistetaan WATERLINE-tutkijoiden T&I-kapasiteettia järjestämällä mm. kesäkouluja ja tieteellisten artikkelien ja hankehakemusten kirjoitustyöpajoja;
  4. rakennetaan eurooppalainen tutkijoiden verkosto, joka yhdessä quadruple helix-toimijoiden kanssa mahdollistaa tiedonvaihdon vesialan ja virtuaaliteknologian osaajien välillä. Tämä mahdollistaa alueellisten toimijoiden suuremman osallistumisen T&I-prosessiin ja kehittää veteen liittyvää koulusta, joka on yksi suurista yhteiskunnallisista haasteista. Lisäksi järjestetään korkeakoulujen ja liike-elämän välisiä tapaamisia ja hackathon yrittäjyysmentaliteetin valtavirtaistamiseksi korkeakouluissa. WATERLINE aikoo lopuksi
  5. ylläpitää allianssia (i) perustamalla lähettiläiden verkostoja, (ii) kartoittamalla T&I-rahoitusmahdollisuuksia, joiden avulla voidaan lisätä resursseja vesialan kehittämiseen ja (iii) luomalla synergiaa muiden EU-aloitteiden, instituutioiden hankkeiden ja verkostojen kanssa.
EN-Funded by the EU-POS.png
waterline_logo.png