Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Kone- ja energia-alan insinöörien täydennyskoulutustarpeet - PoraKONE-hankkeen väliraportti

Kone- ja energia-alan insinöörien täydennyskoulutustarpeet - PoraKONE-hankkeen väliraportti

Tekijä(t): Timo Junell & Pekka Stenfors (toim.)

ISBN: 9789522167620 (painettu)

ISBN: 9789522167637 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 266

112 s., 2020

Työmarkkinoilla tunnistettuja ongelmia ovat nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoiman tarpeessa ja osaamisen vanheneminen. PoraKONE-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

Hankkeen pilottitoteutuksissa koulutetaan insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin. Hanke on osa 6Aika-strategiaa eli Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteistä kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa. Hankkeen toteuttavat ammattikorkeakoulut Metropolia, Oulu, Tampere ja Turku, mutta sen tulokset tulevat avoimen ammattikorkeakoulun kautta käytettäväksi insinööriosaamisen laajentamiseen koko Suomessa hankkeen jälkeen.

Tässä julkaisussa esitellään tarkemmin valittujen alojen täydennyskoulutustarpeita sekä keinoja, joilla näihin vastataan. Tarpeisiin on perehdytty kirjallisuuskatsausten, kyselyiden sekä haastatteluiden avulla. Myös valituissa menetelmissä on hyödynnetty teollisuuden esiin nostamia toiveita.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat insinöörikoulutuksen laajennusmoduulit, jotka suunnitellaan toteutettaviksi kokonaan tai lähes kokonaan etäopetuksena. Moduulit avataan julkaisussa kurssikohtaisesti. Lisäksi kuvataan hankkeen hallinnoinnin toteutusta ja loppuvaiheen toimenpiteitä.

(pdf-tiedosto, 6,53 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.