Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 25.4.2024
Insinöörien verkkokoulutus vastauksena rakennemuutokseen – Kokemuksia PoraKONE-hankkeesta

Insinöörien verkkokoulutus vastauksena rakennemuutokseen – Kokemuksia PoraKONE-hankkeesta

Tekijä(t): Timo Junell & Pekka Stenfors (toim.)

ISBN: 978-952-216-781-1 (painettu)

ISBN: 978-952-216-782-8 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 274

126 s., 2020

Työmarkkinoilla tunnistettuja ongelmia ovat nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoiman tarpeessa ja osaamisen vanheneminen. PoraKONE-hankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken.

Hankkeen pilottitoteutuksissa koulutettiin insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin. Hanke oli osa 6Aika-strategiaa eli Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteistä kestävän kaupunkikehittämisen strategiaa. Hankkeen toteuttivat ammattikorkeakoulut Metropolia, Oulu, Tampere ja Turku, mutta sen tulokset ovat hankkeen jälkeen avoimen ammattikorkeakoulun kautta käytettävissä insinööriosaamisen laajentamiseen koko Suomessa.

Tässä loppujulkaisussa esitellään tarkemmin valittujen alojen täydennyskoulutusten toteutuksia, jotka olivat hankkeen keskeisiä toimenpiteitä. Nämä insinöörikoulutuksen sisältöä laajentavat opetusmoduulit suunniteltiin ja toteutettiin kokonaan tai lähes kokonaan etäopetuksena.

Käytännön kokemusten ja opiskelijapalautteiden lisäksi analysoimme myös eteen tulleita ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja jatkoa ajatellen. Osa haasteista liittyi teknisiin järjestelmiin ja oppimisympäristöihin, osa kiristyneisiin tietoturvavaatimuksiin. Kaikkia haasteita ei onnistuttu ennakoimaan hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Tulevaisuudessa panostukset jatkuvaan oppimiseen sekä varautuminen tuleviin poikkeustilanteisiin edellyttävät toimivia verkko-opetusmateriaaleja ja kattavaa paikasta riippumattomien opintojen tarjontaa. Myös tähän tarpeeseen PoraKONE-hanke on osaltaan ollut vastaamassa.

(pdf-tiedosto, 6,53 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.