Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.9.2022
Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa – LÄMPÖÄ-hankkeen loppuraportti

Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa – LÄMPÖÄ-hankkeen loppuraportti

Tekijä(t): Rauli Lautkankare & Päivi Simi

ISBN: 978-952-216-822-1

Turun ammattikorkeakoulun rapoertteja 292

74 s. & 10 liites., 2022

Käsillä oleva maailmanlaajuinen uusien teknologioiden ja digitaalisuuden mahdollista¬ma energiamurros muuttaa tapaamme tuottaa, siirtää ja kuluttaa energiaa. Muutos on iso haaste yhteiskunnan kaikille toimijoille. Yksi merkittävä keino vähentää energiatuotantoa ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä edis¬tää energiamurroksen kokonaisvaltaista toteutumista kohti älykästä energiajärjestel¬mää on hyödyntää erilaisia hukkalämpöjä tehokkaammin – joko suoraan tai varastoi¬malla. Hukka-, ylijäämä-, ilmais- ja jätelämpöjä on tarjolla valtavasti.

Tässä Julkaisussa kuvataan LÄMPÖÄ-hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. Hankkeessa tutkittiin ja edistettiin hukkalämpöjen hyödyntämistä ja lämpö¬energian kausivarastointia. Kolme ja puoli vuotta kestäneen hankkeen aikana on val¬misteltu kolme seurantakohdetta, luotu lämpöenergian kausivarastointi-RT-ohje¬kortti, selvitetty varastoinnin koulutustarpeita, luotu Energia-avatar-mobiilisovellus ja viestitty hankkeesta yli 30 tilaisuudessa.

(pdf-tiedosto, 5,37 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.