Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 30.11.2022
ARVO ihmiselle – verkostomainen työskentely järjestö- ja diakoniatoiminnassa

ARVO ihmiselle – verkostomainen työskentely järjestö- ja diakoniatoiminnassa

Tekijä(t): Milla Roininen (toim.)

ISBN: 978-952-216-823-8 (painettu)

ISBN: 978-952-216-819-1 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 147

75 s., 2022

Sosiaalinen osallisuus on yksilötasolla tunneperäinen ja kokemuksellinen asia. Erilaisiin toimintoihin osallistuminen on osa osallisuuden kokemista ja yhteisöön kiinnittymistä. Sosiaalista osallisuutta voidaan edistää matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa, jotka on suunniteltu vastaamaan muuan muassa erityisryhmien ja asuinalueiden tarpeisiin. Niihin linkittyy usein ruoka-apu-toimintaa, yhteisöruokailua ja palveluohjausta.

Kohtaamispaikoissa toimii järjestöjen ja diakonian työntekijöiden lisäksi myös vapaaehtoisia, jotka tarjoavat vertaistukea tai esimerkiksi kokoavat jaettavia ruokakasseja. Rahoitus edellä kuvattuun toimintaan ei näytä olevan lisääntymässä, vaikka avuntarve on jatkuvaa. Ratkaisuksi käsillä olevaan haasteeseen esitämme toimijoiden verkostomaista työskentelytapaa.

ARVO ihmiselle – verkostomainen työskentely järjestö- ja diakoniatoiminnassa -julkaisu on opas. Sen tarkoitus on antaa välineitä alueellisten ruoka-avun ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen työntekijöiden ja vapaaehtoisten käyttöön. Tärkein esittelemämme työväline on järjestö- ja diakoniatyön alueellinen verkostokartta, jonka avulla voi etsiä tukea syrjäytyneelle tai syrjäytymisvaarassa olevalle henkilölle.

Oppaaseen on myös koottu tietoa, kokemuksia ja vinkkejä kolmen teemallisen ryhmätoiminnan järjestämisestä: digiapu, arjen elämänhallinta ja kokemukselliset ryhmät (mielenterveys ja päihteet). Emme kuitenkaan jätä opasta vinkkien ja havaintojen tasolle, vaan viemme sen osaksi laajempaa viitekehystä eli osallisuuden kokemusta, digiosallisuutta ja verkostomaista työskentelytapaa järjestö- ja diakoniatoiminnan kentällä.

Alueellinen verkostokartta ja lisätietoa ARVO ihmiselle -hankkeen verkkosivulla: www.arvoihmiselle.fi

(pdf-tiedosto, 3,65 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.