Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.4.2023
Innotutka-työkirja – Edistystä yrityksen innovointiprosessiin

Innotutka-työkirja – Edistystä yrityksen innovointiprosessiin

Tekijä(t): Annika Karppelin, Marita Nummi-Wikström, Sari Asteljoki, Hanna-Kaisa Aalto, Benny Majabacka & Mervi Vuolas

ISBN: ISBN 978-952-216-830-6 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 152

62 s., 2023

Operatiivinen toiminta kiireisessä arjessa vie yrittäjän ajan. Strateginen toiminta ja tulevaisuuden rakentaminen jäävät usein liian vähälle. Selviytyäkseen muutosten keskellä yritysten on välttämätöntä suunnata katse rohkeasti tulevaisuuteen, aistia asiakasta ohjaavan arvomaailman muutosta ja ennakoida muutoksia markkinoilla. Hiljaisten signaalien systemaattinen seuraaminen ja tarkempi tutustuminen megatrendeihin antaa suuntalinjoja siitä, mihin yhteiskunta on menossa.

Markkinoilla tapahtuviin muutoksiin reagoiminen ja yrityksen voimavarojen suuntaaminen yrityksen kannalta keskeisiin ja kannattaviin toimiin vaatii resursseja. Tehokas resurssien käyttö on kaikkien yritysten tavoite. Työkirjan tarkoituksena on antaa mikro ja pk-yrityksille keinoja liiketoiminnan kriittiseen tarkasteluun sekä ideointityökaluja uudistamiseen.

Innotutka-työkirjassa esitellään hankkeessa käytettyjä, luovaan prosessiin inspiroivia työkaluja. Luovan prosessin tuloksena voidaan tuottaa hyviä ideoita ja pienempiä, liiketoimintaa edistäviä ratkaisuja tai asiakaspalvelua helpottavia käytäntöjä. Innovointityökirjaa voi hyödyntää oman tarpeen mukaan. Parhaimmillaan se edistää yrityksen luovaa prosessia ja innovaatioita ja tarjoaa väyliä uuteen ajatteluun. Mukana on myös malleja innovaatiotapahtumista, joita voi toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi korkeakoulujen kanssa.

Työkirja on syntynyt koosteena Innotutka-hankkeen yrityksille kohdennettujen sparraus- ja valmennustilaisuuksien tehtävistä. Työkirja on toteutettu Yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa (Innotutka) -hankkeessa. Sen päätavoitteena oli auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä ja yritysten henkilöstöä kehittämään ympäristöystävällistä uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla.

(pdf-tiedosto, 7.454 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty