Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 13.3.2024
Näkökulmia kierrätysmateriaalin hyödyntämisestä julkisissa hyvinvointialan tekstiilihankinnoissa

Näkökulmia kierrätysmateriaalin hyödyntämisestä julkisissa hyvinvointialan tekstiilihankinnoissa

Tekijä(t): Maiju Jokinen, Sonja Lankiniemi, Henna Knuutila & Hannamaria Yliruusi

ISBN: 978-952-216-860-3

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 292

33 s., 2023

Tekstiiliteollisuuden tuotanto on kasvanut tällä vuosituhannella merkittävästi. Valtaosa tekstiiliteollisuuden tuotannosta päätyy käytön jälkeen polttoon. Tekstiiliteollisuuden ongelmiin on herätty Suomessa. Kaukaa tuotujen neitseellisten materiaalien tarvetta halutaan vähentää ja tekstiilin poltolle etsitään muita ratkaisuja.

Tämä julkaisu tehtiin osana Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Tässä kerrotaan, miten kierrä-tyskuitua sisältävien tuotteiden määrää julkisissa hankinnoissa voidaan lisätä ja toisaalta, millaisia haasteita tai mahdollisuuksia julkiset hankintayksiköt ja yritykset kohtaavat pyrkiessään kehittämään tekstiilien kiertotaloutta kierrätystekstiilien avulla.

Julkaisu keskittyy hyvinvointialan tekstiilihankintoihin, sillä sen hankintavolyymit ovat suuria. Alalle on kehittymässä ja tunnistettavissa ekosysteemi, joka tavoittelee poistotekstiilistä valmistetun kierrä-tyskuiden hyödyntämistä tekstiilituotteissa. Hyvinvointialueiden hankintayksiköt ovat esimerkiksi sai-raaloita, vanhuspalveluyksiköitä, vammaispalveluyksiköitä ja kotihoitoyksiköitä. Nämä organisaatiot ovat julkisia hankintayksiköitä ja ne kuluttavat merkittävän määrän erilaisia tekstiilejä kuten potilas¬vaatteita, liinavaatteita, erillisiä siivoustekstiilejä sekä työ- ja suojavaatteita.

Tähän julkaisuun kootut tulokset perustuvat vuosien 2022–2023 aikana tehtyyn laajaan kirjallisuus-katsaukseen, asiantuntijahaastatteluihin sekä järjestettyjen markkinavuoropuhelutilaisuuksien ja työ-pajojen tuloksiin.

(pdf-tiedosto, 6,818 Mt)

ulkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.