Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 19.1.2024
Korkeakoulut hiljattain maahan muuttaneita tukemassa

Korkeakoulut hiljattain maahan muuttaneita tukemassa

Tekijä(t): Hanna Kirjavainen & Alisa Pettersson (toim.)

ISBN: 978-952-216-865-8

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 296

67 s., 2024

Tässä artikkelikokoelmassa esitellään keinoja, joilla korkeakoulu on voinut tukea hiljattain maahan muuttaneiden henkilöiden koulutus- ja työllistymispolkuja.

Julkaisun toteuttajana on UKRA-hanke, jonka tavoitteina ovat 1) liiketalouden korkeakouluopintojen tarjoaminen tilapäistä suojelua saaville opiskelijoille, 2) koulutukseen osallistuvien henkilöiden työelämätaitojen kehittäminen, 3) englanninkielisen opintotarjonnan lisääminen ja kehittäminen sekä 4) ammattikorkeakoulun henkilökunnan monikulttuurisuusosaamisen kasvattaminen. Ensimmäisessä artikkelissa esitellään hankkeen keskeisiä tuloksia.

Julkaisun muissa artikkeleissa tarkastellaan muun muassa hakumarkkinointia ja opiskelijarekrytointia, tuodaan esiin korkeakoulutuksen eroja ja yhtäläisyyksiä Suomessa ja Ukrainassa. Lisäksi kerrotaan digitaalisesta verkostoitumisesta ja verkostoitumisen tärkeydestä maahanmuuttajille sekä tilapäistä suojelua saavien henkilöiden ICT-alan koulutuksista ja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille kehitetystä koulutusmallista.

Yhdeksän suomalaisen ammattikorkeakoulun kehittämän englanninkielisen valmentavan koulutuksen esittelyssä kerrotaan akateemisen englannin kielen taidosta sekä muista korkeakouluopinnoissa tarvittavista opiskelutaidoista. Lisäksi esitetään suosituksia siitä, miten valmentavaa koulutusta ja sen toimintatapoja voitaisiin hyödyntää korkeakouluissa laajemminkin. Julkaisussa kerrotaan myös monikulttuurisuusosaamisen tarpeesta ja nykytilasta sekä osaamisen tunnustamisen merkityksestä ja sen yhteydestä jatkuvan oppimisen koulutusratkaisuihin.

Tutustu maahanmuuttajien moniin polkuihin!