Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 5.2.2024
Vertaisohjauksesta voimaa – Opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisen menetelmiä korkeakoulujen käyttöön

Vertaisohjauksesta voimaa – Opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämisen menetelmiä korkeakoulujen käyttöön

Tekijä(t): Meiju Keinänen (toim.)

ISBN: 978-952-216-851-1

Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 160

96 s., 2024

Tähän julkaisuun on koottu yhteen Vertaisohjauksesta voimaa – osallistava vertaisohjaus opiskelijoiden verkko-ohjauksen ja hyvinvoinnin tukena -projektin tuloksia. Keskeisenä toimijana olivat Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ja opiskelijakunta TUO. Hankkeen työskentely perustui yhteistoiminnalliseen kehittämiseen.

Projektin tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen valmiuksia sekä opiskelutaitoja, parantaa vertaisohjaajien verkko-ohjaustaitoja sekä yhdistää hyväksi havaittuja ohjauskonsepteja vertaisohjaukseen projekti- ja verkko-oppimiskonteksteissa. Tavoitteena oli myös kehittää konkreettisia osallistavia opiskelijalähtöisiä toimintatapoja ja menetelmiä vertaistuen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sekä yksinäisyyden vähentämiseksi niin yksilö-, ryhmä- kuin ohjaajatasolla.

Projektissa haluttiin myös tuottaa arviointitutkimusta hankkeen tavoitteiden toteutumisesta ja kehitettyjen toimintamallien ja menetelmien käytettävyydestä, opiskelijoiden taitojen ja valmiuksien kehittymisestä sekä vertaisohjaamisen haasteista ja mahdollisuuksista verkossa. Projektissa haluttiin myös edistää ja monipuolistaa korkeakouluhenkilöstön, opintopsykologien ja opiskelijoiden vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Vertaisohjauksesta voimaa -julkaisu esittelee opiskelijoiden kanssa yhdessä kehitettyjä moninaisia ohjausmalleja ja -menetelmiä, jotka perustuvat hankkeen 13 eri pilotin tuloksiin. Julkaisu toimii verkko-ohjauksen työkalupakettina, joka hyödyttää niin korkeakouluopiskelijoita ja vertaisohjaajia kuin verkko-ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoita. Julkaisu sisältää vinkkejä, ohjeistuksia, menetelmiä, malleja ja toimintatapoja yksilö-, ryhmä- ja ohjaajatasolla. Korkeakouluopiskelijoille toteutetut pilotit ovat sovellettavissa myös eri koulutusasteille erilaisiin oppimisympäristöihin ja oppilaitoksiin.

(pdf-tiedosto, 6,76 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.