Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 15.4.2024
SkäriHUB – hyvinvointia ja tuottavuutta saariston yrityksille

SkäriHUB – hyvinvointia ja tuottavuutta saariston yrityksille

Tekijä(t): Anu Granberg, Ursula Hyrkkänen, Irina Katajisto-Korhonen & Saara Tikkanen

ISBN: 978-952-216-871-9

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 298

42 s., 2024

SkäriHUB-kokeilu sai alkunsa Paraisilla, kun yrittäjät nostivat esille tarpeen yhteisöllisyyttä lisääville työskentelytiloille. Turun saaristossa yrittäjät toimivat maantieteellisesti laajalla ja pirstaleisella alueella toisiinsa ja verkostoihinsa nähden. Mikroyrittäjien määrä on merkittävä ja monet heistä tekevät työtä kotoa käsin ilman varsinaisia toimitiloja. Näiden seikkojen vuoksi yrittäjät ilmaisivat tarpeen löytää uusia, ketteriä keinoja verkostoitua, tehdä yhteistyötä ja toimia osana yhteisöä siten, että yrityksen tuottavuus ja yrittäjän hyvinvointi kehittyisivät.

Covid-19-pandemian jälkeen monet työntekijät haluavat edelleen työskennellä kodin tai vapaa-ajan asunnon paikkakunnalla, mutta samalla myös laajentaa työnsä reviiriä lähellä olevaan, hyvin yhteyksin ja ergonomisin ratkaisuin varustettuihin työtiloihin. Tällaiset saariston pysyvien ja vapaa-ajan asukkaiden toiveet siivittivät SkäriHUB-kokeilun käynnistymistä.

SkäriHUB-pilotti kohdistui saaristoympäristön erityispiirteet huomioon ottavan geneerisen hub-mallin kehittämiseen. Pilotissa selvitettiin, minkälainen saaristossa toimiva hub vastaa alueen mikroyrittäjien ja etätyöntekijöiden työtilojen tarpeisiin niin, että se on saavutettava ja yhteisöllinen, edistää osallisuutta ja verkostoitumista sekä siten käyttäjiensä työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia.

Tässä oppaassa yhdistetään yleistä hub-toimintaan liittyvää tietoa SkäriHUB-kokeiluiden esille nostamiin asioihin. Ensimmäisessä osassa esitellään, millainen ympäristö saaristo on monipaikkaisen hybridin työn näkökulmasta ja mitä etua co-working tiloista (hubeista) on saariston yrittäjille tai saaristossa työskenteleville. Oppaan toinen osa tarjoaa sekä tietoa että vinkkejä työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemoista. Nappaa talteen sekä tietoa että käytännön vinkkejä.

(pdf, 3.577 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.