Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 22.12.2020
Uudenkaupungin makeavesialtaan ja Sirppujoen vedenlaadun riskitekijät sekä toimenpidesuositukset riskien minimoimiseksi

Uudenkaupungin makeavesialtaan ja Sirppujoen vedenlaadun riskitekijät sekä toimenpidesuositukset riskien minimoimiseksi

Tekijä(t): Milla Popova, Pekka Alho, Terhi Ajosenpää & Arto Huhta

ISBN: 9789522166838 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 247

87 s., 2018

Uudenkaupungin makeavesiallas toimii raakavesilähteenä yli 25 000 ihmiselle. Altaaseen laskee laajalta valuma-alueelta Sirppujoki, joka osaltaan vaikuttaa veden laatuun. Sirppujoen valuma-aluetta rasittavat happamat sulfaattimaat. Tässä julkaisussa tarkastellaan alueen vedenlaadun tärkeimpiä riskitekijöitä, kuten valuma-alueen happamia sulfaattimaita, ravinnekuormituksen vaikutusta, vesiliikenteen ongelmia, öljy- ja kemikaalipäästöjä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia mahdollisia riskejä. Lisäksi julkaisussa esitetään tärkeimpiä toimenpidesuosituksia riskien minimoimiseksi. Riskiselvityksen tarkoituksena oli myös tarjota taustatietoa Uudenkaupungin Vedelle, mm. uuden varautumissuunnitelman tekemiseen.

Riskiselvitys on tehty osana Turun ammattikorkeakoulun koordinoimaa, vuonna 2016 käynnistynyttä Uudenkaupungin makeavesialtaan käyttö- ja hoitosuunnitelma -hanketta, jonka tavoitteena on makeavesialtaan vedenlaadun sekä luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaaminen, riskikartoitukset, riskeihin varautuminen sekä mm. olemassa olevien seuranta-aineistojen koostaminen. Hankkeen lopputuotoksena laaditaan alueelle oma käyttö- ja hoitosuunnitelma.

Hanketta ovat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 lisäksi rahoittaneet Maaseudun kehittämiskeskus Ravakka ry, Uudenkaupungin Vesi, Yara Suomi Oy Uudenkaupungin tehtaat, ProAgria Länsi-Suomi ry ja Turun ammattikorkeakoulu Oy.

(pdf-tiedosto, 24,5 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.