Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 28.12.2020
Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen Turun kaupungissa

Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen Turun kaupungissa

Tekijä(t): Anna-Mari Rosenlöf

ISBN: 9789522166562 (painettu)

ISBN: 9789522166548 (pdf)

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 240

43 s., 2017

Kulttuurihyvinvointiosaaminen on yksi Turun Kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 jatkotyöryhmän loppuraportissa tunnistetuista valtakunnallisista osaamisalueista. Kulttuuripääkaupunkivuoden perinnön hyödyntäminen on osa Turun kaupunkistrategian Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Tämän kehittämistyön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia kulttuurin ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien pysyvään koordinaatioon ja edistämiseen Turussa. Avainasemassa olivat hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen ja rakenteellisten puitteiden luominen kulttuurihyvinvoinnin kehittämiselle. Lisäksi haluttiin selkeyttää hajanaista toimintakenttää ja muodostaa kokonaiskuva nykytilanteesta.

Tuloksena syntyi toimenpide-ehdotus kulttuurihyvinvointiin liittyvän koordinaation järjestämiseksi Turun kaupungissa. Lisäksi ehdotettiin kuutta toimenpidettä liittyen rahoitusmahdollisuuksiin, toiminnan rakenteelliseen kehittämiseen ja kansalliseen profiloitumiseen. Raportissa kuvataan lyhyesti myös toimenpiteiden toteutumisen tilaa vuoden 2017 lopulla.

(pdf-tiedosto, 3,90 Mt)

Julkaisun voi ladata veloituksetta. Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Sitä voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.