Siirry pääsisältöön Siirry hakuun
Sivu päivitetty 18.10.2023
Hammasteknikko (AMK)

Hammasteknikko (AMK)

Suun terveydenhuollon työnjaossa ammattikorkeakoulusta valmistuneiden hammasteknikoiden työ profiloituu erilaisten hammasproteesien, kuten koko- ja osaproteesien, kruunu- ja siltaproteesien sekä oikomiskojeiden suunnitteluun ja valmistamiseen yhteistyössä muun hammashoitohenkilökunnan kanssa.

Valmistuttuasi hammasteknikoksi toimit hammasteknisten töiden asiantuntijana osana suun terveydenhuollon hoitotiimiä vastaten kullekin potilaalle valmistettavien yksilöllisten proteesien teknisestä toteutuksesta. Tämä edellyttää sinulta hyviä digitaalisia taitoja kädentaitojen lisäksi, sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä, suunnitelmallisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Hammasteknikon työssä korostuvat sekä purennan kuntoutuksessa tarvittavien erilaisten hammasteknisten biomateriaalien että työtekniikoiden hallinta, työstäminen, tutkiminen ja kehittäminen.

Alalla otetaan uusia automaattisia valmistustekniikoita käyttöön jatkuvasti. Hammasteknikot käyttävät entistä enemmän niin opinnoissa kuin työelämässä nykyaikaista tekniikkaa ja automatisoituja koneita, jotka kehittyvät nopeasti. Opiskelusta suuri osa toteutetaan simulaatioympäristöissä, jotka vastaavat työelämässä käytössä olevia hammaslaboratorio-olosuhteita. Koulutuksen aikana tehtävät harjoitustyöt vastaavat kliinisiä potilastapauksia. Niiden harjoittelussa käytetään:

  • perinteisiä manuaalisia menetelmiä, kuten hampaiden muotoileminen pikkutarkasti vahasta
  • digitaalisia menetelmiä sekä automatisoitua lisäävää ja poistavaa valmistusta, kuten 3D suunnittelu- ja valmistusohjelmistoja eli CAD/CAM ohjelmistoja, CNC jyrsinlaitteistoja, 3D tulostimia ja XR teknologiaa

Lähes kaikkien hammasteknisten töiden valmistus digitaalisesti on nykyään mahdollista, ja näiden taitojen osaaminen on erittäin kysyttyä työmarkkinoilla.

Hammasteknikkokoulutus on osa kansallista suun terveydenhuollon koulutuskeskittymää. Turun AMK vastaa ainoana oppilaitoksena hammasteknikkojen koulutuksesta Suomessa. Valmistuneet hammasteknikot työllistyvät hammaslaboratorioihin ympäri Suomen, ja näin myös hakijoita toivotaan eri puolilta Suomea. Hammasteknikon ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö.

Pääasiallisesti valmistuneet hammasteknikot työskentelevät yksityisissä hammaslaboratorioissa. Hammaslääkäri tilaa teknisen työn laboratoriolta, joten hammasteknikko ei tee kliinistä potilastyötä. Tämän lisäksi voit toimia myös myynti-, koulutus- ja konsultointitehtävissä hammastarvikeliikkeissä tai asiantuntijatehtävissä alan tutkimusyksiköissä ja materiaaleja, laitteita tai ohjelmistoja valmistavissa yrityksissä.

Hammasteknikkokoulutus toteuttaa Turun AMK:n strategiassa määriteltyä innovaatiopedagogiikkaa muun muassa innovatiivisina opetusmenetelminä, erilaisina sosiaalisina oppimisympäristöinä, opintojen vaihtoehtoisina suoritustapoina, joustavina opetussuunnitelmina, kansainvälisyytenä ja yrittäjämäisenä toimintana.

Innovatiivisuus voi olla esimerkiksi osallistumista oman alan työelämää kehittäviin hankkeisiin ja projekteihin. Opetus on moniammatillista, sillä opetusyhteistyötä tehdään niin Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kuin Turun AMK:n eri koulutusalojen kanssa. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään kansainvälisiä hammastekniikan materiaaleja valmistavien yritysten asiantuntijoita.

Opintojen sisältö

Hammasteknikkotutkinnon kokonaislaajuus on 210 op. Tämä tarkoittaa 3,5 vuoden päätoimista opiskelua. Opinnot muodostuvat ydinosaamisesta ja laajentavasta osaamisesta, joihin sisältyy ammattikorkeakoulun yhteisiä opintoja, ammattiopintoja, harjoittelua, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

Perusopinnoissa hankit ammatillisen osaamisen perustan ja valmiudet korkeakouluopiskeluun.
Ammattiopinnoissa perehdyt hammasteknikon ammatin keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin, jotta pystyt työskentelemään hammaslaboratoriossa itsenäisesti eri tehtäväalueilla ja toimimaan myöhemmin esimerkiksi yrittäjänä.

Harjoittelussa yhdistät teoreettista tietoa käytäntöön. Opintoihisi sisältyy harjoittelua korkeakoulukampuksen simulaatiohammaslaboratorioluokissa ja Turku AMK DenTech opiskelijahammaslaboratoriossa sekä yksityisissä hammaslaboratorioissa opiskelupaikkakunnan lisäksi myös vierailla paikkakunnilla. Osa opinnoista ja harjoittelusta on mahdollista suorittaa kansainvälisen yhteistyöverkoston korkeakouluissa.

Opinnäytetyössäsi osoitat valmiutesi työskennellä itsenäisesti ja käytät kriittisesti tutkimusperustaista tietoa. Opinnäytetyö on työelämää ja alan koulutusta palveleva konkreettinen tuote tai tutkimuksellinen kehittämistehtävä. Opinnäytetyö tehdään työelämälähtöisissä tutkimus- ja kehittämisprojekteissa yksilö- tai ryhmätyönä.

Vapaasti valittavia opintoja voit hankkia yliopistojen ja korkeakoulujen tarjonnasta siten, että ne tukevat ammatillista kehitystäsi. Myös työskentelysi sosiaali- ja terveysalalla kartuttaa vapaasti valittavia opintoja.

Opinnot sisältävät monimuotoisia ja moniammatillisia ristiin opiskeltavia kokonaisuuksia eri menetelmillä: luento-, verkko- ja simulaatio-opetusta, taitopajoja, itsenäistä opiskelua ja harjoittelua.

Hammasteknikko

 

Hae yhteishaussa

Voit hakea koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa. Seuraava yhteishaku koulutukseen on:

  • kevään yhteishaku 13.–27.3.2024 klo 15.00

Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. tarkempaa tietoa koulutuksesta sekä hakulomakkeen.

Yhteishaussa opiskelijat valitaan todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen perusteella. Opiskelijavalinnat -sivulta löydät lisätietoa valintatavoista.

Hae polkuopintoihin

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Voit hakeutua opiskelemaan myös avoimen AMK:n väylän kautta suorittamalla ensin opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen AMK:n polkuopinnoissa opiskelet ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijaryhmän kanssa. Kun olet suorittanut riittävän määrän opintopisteitä polkuopinnoissa, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa ja jatkaa opintojasi keskeytyksettä saman ryhmän kanssa. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.

Seuraava haku koulutuksen polkuopintoihin on 

  • kesän polkuopintojen haku 22.7.-2.8.2024 (opinnot alkavat syksyllä).

Polkuopintoihin haetaan Opintopolussa. Opintopolusta löydät mm. lisätietoa polkuopintojen sisällöstä sekä hakulomakkeen. 

Suomenkielisten polkuopintojen hakijoilta, joiden koulusivistyskieli on muu kuin suomi, edellytetään todistusta kielitaidosta. Katso tarkemmat ohjeet kielitaidon todistamisesta polkuopintohaussa.